TERVEZÉS


A Kft. munkáinak zömét v ízjogi tervezés, engedélyeztetés teszi ki. Mindemellett tevékenységeink közé tartozik még az é pületgépészeti és a komplex tervezési feladatok elvégzése, pályázatkezelés, műszaki dokumentációk, mérnöki feladatok , és kiemelt területként k örnyezetvédelmi feladatok ellátása is.

Személyre szabott ajánlatunkért vegye fel velünk a kapcsolatot. Kérjen ajánlatot weboldalunkon keresztül vagy megadott elérhetőségeinken!

Ajánlatkérés

Vízügyi tervezés


Minden vízzel kapcsolatos tervezési feladat elvégzését vállaljuk, melyek az alábbiak.

víz jogi üzemeltetési engedélyek  Bővebben >>
kút /sekély vagy mélyfúrású, illetve termálkút /: mely a különböző mélységű vízadó rétegekből történő vízkivételt biztosítja. Vállaljuk teljes körűen a tervezéssel kapcsolatos műszaki feladatok elvégzését, melybe beletartozik az előkészítő munkálatok mellett, a tervdokumentáció összeállítása, a szükséges dokumentumok beszerzése, valamint a kútfúrás engedélyezése is, az engedély megszerzésével bezárólag. Bővebben a kútfúrás menetéről >>
vízkezelő : ahhoz, hogy a kútvíz akár ivóvíz, vagy ipari felhasználású egyedi vízzé váljon, vízkezelő berendezés alkalmazása szükséges, amely a megfelelő vízkomponenseket kiszűri; Bővebben a vízkezelők tervezéséről >>
talajszonda : a talajszonda, vagy másik nevén geotermikus hőszonda függőlegesen telepített eszköz, amely a Föld felszínéhez közeli geotermikus rétegből szállít hőt a felszínre. Az 50-120 méter mélyre fúrt lyukba helyezik le a talajszondát, amely műanyag csövekből áll. A szükséges talajszondák számát a kinyerni kívánt hőenergia nagysága és a talajminőség határozza meg. Vállaljuk a talajszonda engedélyes tervének elkészítését, mely a területileg illetékes Bányakapitánysághoz kerül benyújtásra.
Bővebben a hőszivattyús talajszonda kivitelezéséről >>
közművek telephelyen belüli kialakítása : vállalkozások telephelyein megvalósuló csapadékvíz elvezető csatornák, ivóvíz és szennyvíz csatorna, tűzivíz hálózatok, vízkivételi műtárgyak terveinek elkészítése;
Bővebben az esővíz elvezetéséről >>
területi vízrendezés, települési belvízelvezető csatorna : a települések belvizes területeiről történő vízelvezetés megoldása, belvízelvezető csatornahálózatok megtervezése;
települési szennyvízcsatorna : teljes települések közterületi szennyvízcsatorna hálózatának megtervezése;

település vízellátása : lakóházak vízellátásának megoldása települési szinten;

utak, közlekedési területek vízelvezetése : parkolók, gépjármű közlekedési utak, kerékpárutak, burkolt felületek vízelvezetésének megtervezése;

öntözőterületek kialakítása : mezőgazdasági területek öntözésre alkalmassá tételének megtervezése;
tározó /tűzivíz-, technológiai víz-, hígtrágya tározó/: ipari és állattartó telephelyeken előírások szerinti tározók kialakítása; Bővebben a víztározó építéséről >>
/jóléti, halas, horgásztó/: turisztikai vagy gazdálkodási célból kialakítandó tavak tervi megjelenítése; Bővebben >>
vízépítési műtárgyak /szabályzók, tiltók, aknák, stb./: vízterületek szabályozására, kormányzására, vagy egyéb célú kezelésére megvalósítandó műtárgyak;
szennyvíztisztító műtárgy /olaj- és zsírfogó, szennyvíztisztító/: telephelyeken keletkező szennyezett technológiai és csapadékvizek közcsatornába történő beengedésének feltételéhez szükséges tisztító műtárgyak; Bővebben a szennyvíztisztító műtárgy telepítéséről >>
egyedi szennyvízkezelő kislétesítmények : lakóházak és vállalkozások telephelyein keletkező kommunális szennyvizek kezeléséhez;
talajvízszint süllyesztés kidolgozása : építési területeken az alapozási, mélyépítési feladatok elvégzéséhez szükséges talajvízszint süllyesztés megtervezése; Bővebben a talajvízszint süllyesztés folyamatáról >>
védőidom meghatározása : védendő ivóvízbázishoz szükséges hatásterületi lehatárolás , ehhez szükséges tervek elkészítése;

vízkár-elhárítási terv : teljes településekre, tájegységekre, földrajzi területekre vonatkozó tervdokumentáció elkészítése, mely az árvízvédelmi, belvízvédelmi, ill. az alacsony vízállás okozta kártételek elleni védekezést hivatott feltárni, bemutatni, lehatárolni.

vízügyi tervezés vízkezelő berendezés telepítés
Vízkezelő berendezés

komplex szennyvíztisztító -kezelő rendszer vízügyi tervezés
Egyedi szennyvízkezelő kislétesítmény beépítésének vázrajza


víztelepítési és szennyvíztisztító műtárgy beépítése vízügyi tervezés során
Olajleválasztó műtárgy beépítése

Környezetvédelmi tervezés


monitoring kút : a felszín alatti víz szennyezésének, állapotának és igénybevételének a megismerésére, illetőleg az állapotváltozás nyomon követésére szolgál a talajvíz figyelő kút;
kárelhárítási terv : a környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében, melyre vonatkozóan előzetesen kárelhárítási tervet kell készíteni, ami tartalmazza a lehetséges veszélyeket, valamint a kárelhárítás során végrehajtandó feladatokat, intézkedéseket;
rekultivációs terv : olyan terv elkészítése, amely a nem megfelelő műszaki védelemmel épített, bezárt hulladéklerakó, vagy hulladék elhelyezésére használt terület környezeti veszélyességének csökkentését hivatott megoldani műszaki védelem utólagos kiépítésével, tájba illesztésével, továbbá utógondozásával;
hulladéklerakók megtervezése : veszélyes és nem veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló létesítmények jogszabályi előírások szerinti megtervezése;

hulladékgazdálkodási rendszerek terveinek elkészítése : egyéb, hulladék kezelésével, újrahasznosításával, feldolgozásával kapcsolatos létesítmények megtervezése.

Gépész tervezés


épületgépészeti szakági tervek készítése : vízellátás, csatornázás, gázellátás, központi fűtés, légtechnika, klímatechnika, hűtéstechnika; Bővebben >>
épületenergetikai feladatok ellátása : energetikai tanúsítvány elkészítése, energetikai audit elvégzése;
megújuló energiaforrások megtervezése : napkollektoros, napelemes, hőszivattyús fűtési rendszerek megtervezése.

komplex vízügyi tervezés és épületenergetikai hőszigetelés kialakítás
Hőszigetelés kialakításának vázrajza

Komplex tervezés


Több területet felölelő tervezési feladatok megoldása, mely tartalmazhat vízépítési, magasépítési, gépész, épületvillamossági, geotechnikai, környezetvédelmi részeket is.

Kapcsolat

Kérjük töltse ki az összes kötelező mezőt!
​​​​​​​
Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása