KÚTFÚRÁS


Fúrt kút készítése


A fúrt kutak létesítése ugyan már több évtizede nagy népszerűségnek örvend, azonban napjainkban ismét felerősödni látszik a kedv a fúrott kutak használatához. Ennek tulajdonképpen számos ésszerű oka van. A fúrt kutak vizét elsősorban, de nem kizárólag, öntözéshez szokás használni, hiszen a kertgazdálkodás ezen formája nem kerül pénzbe, szemben a drága vezetékes vízzel. Sok esetben pedig alapból nincs vezetékes víz az adott telken.

kútfúrás ár megbízható kivitelezőtől

A kútfúrás ár szempontjából igen kedvező megoldásnak bizonyulhat, hiszen a fúrást leszámítva a későbbiekben már csak minimális anyagi ráfordításra van szükség az esetleges karbantartási folyamatok során, de ahogy azt már említettük, a kútvíz ingyenes, így a felhasználási céltól függetlenül gyorsan megtérül a befektetett összeg.

Társaságunk vállalja sekély és mélyfúrású kutak teljes körű megvalósítását. Ebbe beletartozik a tervezés és kivitelezés, valamint a megvalósuláshoz szükséges tervek elkészítése az alábbiakban részletezett feladatok elvégzésével. Szolgáltatásunk, a kútfúrás Debrecen és az ország teljes területén a rendelkezésére áll.

Ajánlatkérés

Hol lehet kutat fúrni?


A kútfúrás, azaz a fúrt kút létesítésének első, és egyik legfontosabb lépése a kút pontos helyének meghatározása, kitűzése. Ez a kútfúrás ár szempontjából is fontos kérdés. Szakemberrel meg kell nézni a területet, ahová a fúrt kút elhelyezésre kerülne. A felszín alatti víz kitermelésére szolgáló kutak tervezésének, létesítésének és üzemeltetésének gazdaságos megoldásához azok a hidraulikai jellemzők vezetnek, amelyek a vízadó rétegben és a kúton keresztül kialakult vízmozgást meghatározzák. A kútfúrás során létrehozott kutak célja, hogy a körülöttük elhelyezkedő vízadó rétegből a kútban létesített leszívás hatására a vizet összegyűjtsék, de úgy, hogy a körülöttük lévő talaj kimosódását és beomlását megakadályozzák. A fúrt kutak a réteg-, és karsztvizekből merítenek, s jellemzően több tíz méter mélyre nyúlnak. Az, hogy egy kútból mennyi víz kerülhet kivételre két alapvető dologtól függ: a vízadó réteg fizikai tulajdonságaitól és méretétől, valamint a kút méretétől és szerkezeti kialakításától. Ez szintén befolyással bír a kútfúrás árak meghatározásánál. A kútfúrás Debrecen és az ország különböző pontjain eltérő árakkal történhet.

Fontos, hogy körültekintően válasszunk kivitelezőt, hiszen valódi szakemberek munkájára lesz szükség. Az olcsó, ám a megfelelő minőség biztosítására kevésbé figyelő vállalkozók „hozzáértésének” eredményében sokszor nincs köszönet. Az ilyen kutak veszélyesek, hiszen a rossz kivitelezés miatt könnyen beomolhatnak, vizük használhatatlan és szennyezett, nem is beszélve arról, hogy gyakran mindenféle engedély nélkül történik meg a kutak létesítése.  Persze a kútfúrás árak széles skálán mozognak, ha pár tízezer forintos ajánlattal találkozunk, rögtön éljünk a gyanúval, hogy nem szakemberekről van szó. 

Ahhoz, hogy egy mélyfúrású kút előírások szerint megvalósulhasson az alábbiakban részletezett feladatokat kell elvégezni.

kútfúrás árak alapos felmérés függvényében

Tervezés


A kútfúrás tervezése során hidraulikai szempontból is meg kell vizsgálni, hogy a kút körül elhelyezkedő vízadó talajban, a kút szűrőszerkezetén át és a kútban milyen vízmozgások alakulhatnak ki. A vízfelhasználások kielégítésére a leggyakrabban alkalmazott vízbeszerzési megoldás a kútfúrás. A kút építéséhez legelső feladat a kúttervezés.

A kút tervezésének kiinduló adatai:

A kútfúrás árak meghatározásának első lépése a kút tervezés

 • napi vízigény (m3/nap);
 • éves vízigény (m3/év);
 • kúttal szemben támasztott folyamatos vízigény (l/p).

A vízigények meghatározására szakirodalmi adatok, rendelettel szabályozott normatívák és a termelői igények az irányadók. A vízfelhasználás jellegéből adódóan tudható a vízminőségi igény is.

A kút tervezéséhez szükséges dokumentumok:

 • földhivatali térképmásolat (1:2880, 1:4000, 1:2000, 1:1000);
 • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi);
 • tervezői megbízás a munka elvégzésére és az engedélyezés lebonyolítására.

A kútfúrás tervezés folyamatában meg kell határozni, hogy az igényeinket milyen kút fogja kielégíteni. Ehhez szükséges a vízbeszerzési terv elkészítése, mely a kútfúrás tervezési munkájának a részét képezi. A tervező a vízigények ismeretében elkészíti a vízbeszerzési vagy hidrogeológiai szakvéleményt a tervezési környezet vízföldtani adatai és a környezetben ismert kutak paraméterei alapján.

A szakvélemény javaslatot ad, hogy milyen kút kerüljön megtervezésre a megfogalmazott vízigények kielégítésére. Adathiányos területeken a tervező javasolhat próbafúrás megvalósítását, melynek adatai alapján készül el a vízbeszerzési szakvélemény.

A szakértői tervezés után be kell nyújtanunk a terveket az illetékes hivatalnak az engedélyezési folyamatok lebonyolításához. Nem gazdasági célú felhasználás esetén, sekély mélységű kútnál és az évi 500 köbméternél kevesebb vizet felhasználó kutak esetében elegendő egy szakértő által készített terv, és jegyzői engedély. Ezen feltételek együttes teljesülésének hiányában viszont a vízügyi szervekhez kell fordulni a kútfúrást illetően. Az adminisztráció egy hónapon belül megtörténik, s további adók nem terhelik a tulajdonost a későbbiekben. 

Amennyiben a kútvíz ivóvízként való alkalmazása is az igények között szerepel, akkor mindenképp be kell vizsgáltatni, hogy az adott vízben milyen, emberi szervezetre káros anyagok vannak, például nincs e benne arzén, vagy magas vastartalom. Amennyiben van, akkor a kútfúrás után vízkezelő berendezést is kell alkalmazni, amely szintén engedélyköteles beruházás. Így ezen elemekkel kiegészül a kútfúrás ár.

A kút műszaki tervezése a vízbeszerzési szakvélemény alapján történik.

A kútterv tartalma:

 • vízbeszerzés meghatározása;
 • a kút helye (X, Y, Z, koordináták);
 • a kút célja; a kút típusa;
 • a vízbeszerzés mértékadó kapacitása;
 • a vízbeszerzésre vonatkozó üzemelési jellemzők;
 • a kút kialakítása;
 • kivitelezési munka leírása;
 • fúrási terv;
 • csövezési terv:
  • anyacső (iránycső);
  • béléscső; szűrőcső;
  • szűrőzés helye, típusa;
  • csőközkitöltések;
 • kútfej kialakítása;
 • akna és gépészeti rendszer megadása;
 • környezetvédelmi és egyéb előírások;
 • adatszolgáltatások.

Engedélyeztetés a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál történik.

Olyan kutak esetében, amikor nem állnak rendelkezésre adatok, tervek és engedélyek, akkor állapotfelmérés és kútvizsgálatok alapján állapotfelvételi terv készítendő, amelyre fennmaradási engedély kapható.

Kútfúrás engedély ára


Az eljárás során keletkező egyéb költségek, és a dokumentáció készítésének költségei a kérelmezőt terhelik. A kutak dokumentálását és felmérését, csak a törvényben előírt jogosultsággal rendelkező szakember vagy cég végezheti. Az engedélyeztetési eljárás költsége eltérő lehet a kút típusától és a felhasználási céltól függően is. Pontos árakkal csak a részletek megismerése után tudunk szolgálni.

kútfúrás árak tabuk nélkül

Kútfúrás


Építési munkát csak a vízjogi létesítési engedély birtokában lehet megkezdeni. Társaságunk új építésű kutakat készít, különböző mélységben. Egészen a sekély mélységtől a 250 méteres mélységig. 

A kútfúrás árak természetesen több dologtól függnek, így a mélység, talajminőség, elhelyezkedés stb. Általánosságban elmondható, hogy a kútfúrás ár kapcsán körülbelül néhány százezer Ft-os összegről beszélünk, ha valódi szakemberek munkáját szeretné igénybe venni. Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani, hogy, ha ebbe egyszer befektet, később nem lesz gondja a vízszámlákkal. 

A Tender Terv Kft. a munkatársak hosszú évek tapasztalataira és magasfokú műszaki ismereteire támaszkodva a lehető legprofesszionálisabb eredményt biztosítja kútfúrás munkáinál is. Szolgáltatásunk, a kútfúrás Debrecen és az ország teljes területén igénybe vehető.

Alapvetően az alábbi technológiával készítjük a kutakat.

Vízöblítéses fúrást alkalmazunk, mely során a fúráshoz alkalmazott vizet, majdnem teljes egészében, a fúráshoz visszanyerjük. Új fúrású, egy- vagy kétrakatos kutakat készítünk, különböző átmérőjű béléscsővel, szűrővel és szűrőkaviccsal, talplezárással.

Az öblítéses kútépítés folyamata

 • Kis átmérőjű kutató fúrások: minden esetben egy előzetes, kis átmérőjű kereső fúrás készül.
 • Geofizikai mérés (karotázs vizsgálat): ezen mérések alapján megállapítható a vízadó rétegek vastagsága, elhelyezkedése.
 • A furat felbővítése
 • Béléscső beépítése, és felcementálása: ezután történhet a kútkiképzés, melynek során nagyobb átmérőjű, a béléscsőnek megfelelő méretű fúrás, csövezés, kavicsolás, cementezés valósul meg.  A szennyezés forrás beszivárgás megszüntetése.
 • Kompresszorozás és próbaszivattyúzás elvégzése.

A vízkutak fúrása, létesítése komoly felkészültséget, szaktudást és tapasztalatot igényel, illetve speciális kútfúró berendezéseket.A nem megfelelő módon előkészített, épített és beüzemelt kutak rövid idő alatt használhatatlanná válnak. Nagyon lényeges, hogy a kútfúrás után a kút üzemelése során homokmentes vizet szolgáltasson. A homokos, szemcsés víz rongálja a szivattyút. A homokos víz alkalmatlan bármilyen felhasználásra, a homokos víz kezelése nehézkes és drága. A kutak homokolását legtöbb esetben a rosszul megválasztott kútszerkezet okozza, illetve a másik ok lehet az úgynevezett homokolási határ túllépése. Ezért is fontos, hogy a kútfúrás árak mellett a kivitelező szakmai kompetenciáját, tapasztalatát is figyelembe vegyük.

kútfúrás Debrecen és az ország területén teljes körű ügyintézéssel
A kútfúrás során nyert víz csak megfelelő tiszítási eljárások alkalmazásával fogyasztható

A kút elkészülte után, az előírás szerinti vizsgálatokat el kell végezni, és az engedélyben rögzített adatszolgáltatást meg kell tenni. A szükséges vízvizsgálatot akkreditált laboratóriumban kell végeztetni.

A kutat a végleges kútfej lezárásáig úgy kell zárni, hogy a kútba semmiféle anyag ne kerülhessen. A végleges kútfej kialakítás és vízgépészeti szerelvényezés után a kútra üzemeltetési vízjogi engedélyt kell kérni.

Az elkészült kutat üzemeltetési előírással, megvalósulási dokumentációval és kivitelezői nyilatkozattal adjuk át. Igény esetén elvégezzük az üzemelési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését, összeállítását, valamint a vízföldtani napló beszerzését is.

Telki vízmérő beépítése


A kerti kútfúrás elvégzése után sajnos még korántsem végeztünk a teendőkkel. A saját fúrott kút vizének felhasználásával kapcsolatban még néhány hasznos információt érdemes megemlíteni.

Az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról a 63.§ 2 és 7 pontjaiban kimondja, hogy:

 • A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet a felhasználó közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, telki vízmérőt kell beépítenie, és kérnie kell annak leszerelést megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását a víziközmű-szolgáltatótól.
 • Ha a felhasználási helyen keletkezett szennyvizet saját célú szennyvíz-elhelyező műbe és közcsatornába egyidejűleg vezetik, a víziközmű-szolgáltató és a szennyvíz-elhelyező mű működését engedélyező hatóság jogosult a közműves ivóvízhálózatból és a saját célú vízkivételi műből származó víz, illetve az elvezetett szennyvíz mért mennyiségét ellenőrizni.

Amennyiben az ingatlanon lévő saját vízműből (pl. ásott, vagy fúrt kút, illetőleg szigetelt falú
esővízgyűjtő, víztároló) szivattyúval történik a víz kiemelése és abból szennyvíz keletkezhet, abban az esetben a kitermelt víz mennyiségét mérni kell. A saját vízműből nyert víz kizárólag locsolási célra történő felhasználása esetén nincs szükség vízmérésre.

Kútvíz, mint ivóvíz


Az artézi kutakból kitermelt víz legtöbbször kezelés nélkül is alkalmas ivóvízként való felhasználásra, de gyakran előfordul az is, hogy szükség mutatkozik tisztításra, szűrésre és olykor még fertőtlenítésre is.  A rétegvíz a kőzetek pórusaiban helyezkedik el két vízzáró réteg között, az első vízadó rétegtől legalább egy vízzáró réteg választja el. Országos átlagban 30-150 méter mélységben találhatunk rétegvizet.

Ha rétegvízből kinyert vizet fogyasztásra akarjuk használni, akkor az ivóvizet el is kell juttatnunk a házba, vagyis ki kell építenünk egy házi vízellátó rendszert. Ennek fő elemei a szivattyú, a csövek, különböző szerelvények, hidrofor tartály, nyomáskapcsoló.
Mielőtt a kút vizét otthona ivóvízhálózatára kapcsolná, azt mindenképp vizsgáltassa be! Noha a rétegvíz alapvetően fogyasztásra alkalmas, ebben is előfordulhatnak bizonyos anyagok nagyobb koncentrációban, mint például az arzén vagy a mangán, esetleg biológiai szennyeződések. Ilyen esetben víztisztító berendezés szükséges.

Kútfúrás ár - mennyibe kerül a kútfúrás?


A kútfúrás megfizethető áron kínál alternatív lehetőséget a vízközműhálózat helyett. A fúrott kút elkészítése egy egyszeri, ám hosszútávú beruházás, mely igen gyorsan megtérül. Remek alternatívát nyújt a kertek locsolásához, nagyobb mennyiségű gazdasági célú felhasználáshoz. A legtöbb hasznot akkor tudjuk realizálni, ha a ház, és a telek komplett vízrendszerét a fúrt kútra kötjük. Ezzel tulajdonképpen megszabadulhatunk a vízszállítás, víztisztítás, víz és csatornadíjaktól is, s ráadásképp sok esetben minőségében is jobb, tisztább vizet kapunk. Így mindenképpen megéri kútfúrás kivitelezésében gondolkodni, a kútfúrás árak is ezt támogatják.

Egy fúrott kútból felszínre hozott köbméternyi víz ára körülbelül 10-15 Ft, de ez esetben sem a vizet fizetjük ki, hanem a szivattyú működtetését. Összehasonlításképp a köbméternyi vezetékes víz ára, bár régiónként eltérő, 300-500 Ft is lehet köbméterenként. A kútfúrás ár, s kényelem szempontjából is előnyös befektetés, ráadásul a környezetvédelem sem utolsó szempont.

Azt, hogy egy kútfúrás mennyibe kerül, sok tényező befolyásolhatja. Ez nagyban függ attól, hogy, több tíz méter mélyre kell lehatolnunk, vagy elég a pár méter mélységből kinyerhető talajvizet megcéloznunk. Sokat számít a kútkiképzésre kerülő cső átmérője is. Minél nagyobb a cső, annál több vizet lesz képes adni. Minden kútfúrás összköltsége egyedi árképzés során állapítható meg.

De számoljunk pontosabban a kútfúrás ár meghatározásához az Ön esetében, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken. Szolgáltatásunk, a kútfúrás Debrecen és az ország teljes területén igénybe vehető.

Pontos kútfúrás árakért kérjen tőlünk ajánlatot!

Ajánlatkérés

Mennyi pénzt spórolhatunk saját kúttal?


Egy átlagos háztartásban egy személy naponta kb. 110-120 liter vizet használ el, családra lebontva pedig a napi mennyiség közel 500-1000 liter (mosás, fürdés, WC stb.). Éves szinten ez kb. 200-500 m3. Ehhez jön még az öntözésre elhasznált víz is. Mivel a vízdíj (ivóvíz+csatorna) áfával együtt egyes településeken elérheti az 1500 Ft-ot is, az éves költség meghaladhatja a több mint egymillió forintot. Saját fúrt kútból kitermelt víz költsége ellenben köbméterenként csupán a szivattyú átlagosan 0,3 kWh-nyi áramszükséglete, ami évente 7-10 ezer forintos költséget jelent – természetesen ez a rezsiköltségek változásával együtt módosulhat.

Tender Terv Kft. – Kútfúrás Debrecen városában és országszerte egyaránt


Válassza Ön is a fúrott kutat a vízközműhálózat helyett és spóroljon hatalmas összegeket! A Tenderterv Kft. csapata mindenben segítséget nyújt kezdve a tervezéstől, az engedélyeztetésen keresztül a kivitelezésig és karbantartásig. Profi kútfúró kollégáink rengeteg tudással és tapasztalattal felvértezve nyújtanak kimagasló szolgáltatást.

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása