KÚTFÚRÁSA fúrt kutak létesítése ugyan már több évtizede nagy népszerűségnek örvend, azonban napjainkban ismét felerősödni látszik a kedv a fúrott kutak használatához. Ennek tulajdonképpen számos ésszerű oka van. A fúrt kutak vizét elsősorban, de nem kizárólag, öntözéshez szokás használni, hiszen a kertgazdálkodás ezen formája nem kerül pénzbe, szemben a drága vezetékes vízzel. Sok esetben pedig alapból nincs vezetékes víz az adott telken.

kútfúrás ár megbízható kivitelezőtől

A kútfúrás ár szempontjából igen kedvező megoldásnak bizonyulhat, hiszen a fúrást leszámítva a későbbiekben már csak minimális anyagi ráfordításra van szükség az esetleges karbantartási folyamatok során, de ahogy azt már említettük, a kútvíz ingyenes, így a felhasználási céltól függetlenül gyorsan megtérül a befektetett összeg.

Társaságunk vállalja sekély és mélyfúrású kutak teljes körű megvalósítását. Ebbe beletartozik a tervezés és kivitelezés, valamint a megvalósuláshoz szükséges tervek elkészítése az alábbiakban részletezett feladatok elvégzésével. Szolgáltatásunk, a kútfúrás Debrecen és az ország teljes területén a rendelkezésére áll.

Ajánlatkérés

A kútfúrás, azaz a fúrt kút létesítésének első, és egyik legfontosabb lépése a kút pontos helyének meghatározása, kitűzése. Ez a kútfúrás ár szempontjából is fontos kérdés. Szakemberrel meg kell nézni a területet, ahová a fúrt kút elhelyezésre kerülne. A felszín alatti víz kitermelésére szolgáló kutak tervezésének, létesítésének és üzemeltetésének gazdaságos megoldásához azok a hidraulikai jellemzők vezetnek, amelyek a vízadó rétegben és a kúton keresztül kialakult vízmozgást meghatározzák. A kútfúrás során létrehozott kutak célja, hogy a körülöttük elhelyezkedő vízadó rétegből a kútban létesített leszívás hatására a vizet összegyűjtsék, de úgy, hogy a körülöttük lévő talaj kimosódását és beomlását megakadályozzák. A fúrt kutak a réteg-, és karsztvizekből merítenek, s jellemzően több tíz méter mélyre nyúlnak. Az, hogy egy kútból mennyi víz kerülhet kivételre két alapvető dologtól függ: a vízadó réteg fizikai tulajdonságaitól és méretétől, valamint a kút méretétől és szerkezeti kialakításától. Ez szintén befolyással bír a kútfúrás árak meghatározásánál. A kútfúrás Debrecen és az ország különböző pontjain eltérő árakkal történhet.

Fontos, hogy körültekintően válasszunk kivitelezőt, hiszen valódi szakemberek munkájára lesz szükség. Az olcsó, ám a megfelelő minőség biztosítására kevésbé figyelő vállalkozók „hozzáértésének” eredményében sokszor nincs köszönet. Az ilyen kutak veszélyesek, hiszen a rossz kivitelezés miatt könnyen beomolhatnak, vizük használhatatlan és szennyezett, nem is beszélve arról, hogy gyakran mindenféle engedély nélkül történik meg a kutak létesítése.  Persze a kútfúrás árak széles skálán mozognak, ha pár tízezer forintos ajánlattal találkozunk, rögtön éljünk a gyanúval, hogy nem szakemberekről van szó. 

Ahhoz, hogy egy mélyfúrású kút előírások szerint megvalósulhasson az alábbiakban részletezett feladatokat kell elvégezni.

kútfúrás árak alapos felmérés függvényében

Tervezés


A kútfúrás tervezése során hidraulikai szempontból is meg kell vizsgálni, hogy a kút körül elhelyezkedő vízadó talajban, a kút szűrőszerkezetén át és a kútban milyen vízmozgások alakulhatnak ki. A vízfelhasználások kielégítésére a leggyakrabban alkalmazott vízbeszerzési megoldás a kútfúrás. A kút építéséhez legelső feladat a kúttervezés.

A kút tervezésének kiinduló adatai:

A kútfúrás árak meghatározásának első lépése a kút tervezés

 • napi vízigény (m3/nap);
 • éves vízigény (m3/év);
 • kúttal szemben támasztott folyamatos vízigény (l/p).

A vízigények meghatározására szakirodalmi adatok, rendelettel szabályozott normatívák és a termelői igények az irányadók. A vízfelhasználás jellegéből adódóan tudható a vízminőségi igény is.

A kút tervezéséhez szükséges dokumentumok:

 • földhivatali térképmásolat (1:2880, 1:4000, 1:2000, 1:1000);
 • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi);
 • tervezői megbízás a munka elvégzésére és az engedélyezés lebonyolítására.

A kútfúrás tervezés folyamatában meg kell határozni, hogy az igényeinket milyen kút fogja kielégíteni. Ehhez szükséges a vízbeszerzési terv elkészítése, mely a kútfúrás tervezési munkájának a részét képezi. A tervező a vízigények ismeretében elkészíti a vízbeszerzési vagy hidrogeológiai szakvéleményt a tervezési környezet vízföldtani adatai és a környezetben ismert kutak paraméterei alapján.

A szakvélemény javaslatot ad, hogy milyen kút kerüljön megtervezésre a megfogalmazott vízigények kielégítésére. Adathiányos területeken a tervező javasolhat próbafúrás megvalósítását, melynek adatai alapján készül el a vízbeszerzési szakvélemény.

A szakértői tervezés után be kell nyújtanunk a terveket az illetékes hivatalnak az engedélyezési folyamatok lebonyolításához. Nem gazdasági célú felhasználás esetén, sekély mélységű kútnál és az évi 500 köbméternél kevesebb vizet felhasználó kutak esetében elegendő egy szakértő által készített terv, és jegyzői engedély. Ezen feltételek együttes teljesülésének hiányában viszont a vízügyi szervekhez kell fordulni a kútfúrást illetően. Az adminisztráció egy hónapon belül megtörténik, s további adók nem terhelik a tulajdonost a későbbiekben. 

Amennyiben a kútvíz ivóvízként való alkalmazása is az igények között szerepel, akkor mindenképp be kell vizsgáltatni, hogy az adott vízben milyen, emberi szervezetre káros anyagok vannak, például nincs e benne arzén, vagy magas vastartalom. Amennyiben van, akkor a kútfúrás után vízkezelő berendezést is kell alkalmazni, amely szintén engedélyköteles beruházás. Így ezen elemekkel kiegészül a kútfúrás ár.

A kút műszaki tervezése a vízbeszerzési szakvélemény alapján történik.

A kútterv tartalma:

 • vízbeszerzés meghatározása;
 • a kút helye (X, Y, Z, koordináták);
 • a kút célja; a kút típusa;
 • a vízbeszerzés mértékadó kapacitása;
 • a vízbeszerzésre vonatkozó üzemelési jellemzők;
 • a kút kialakítása;
 • kivitelezési munka leírása;
 • fúrási terv;
 • csövezési terv:
  • anyacső (iránycső);
  • béléscső; szűrőcső;
  • szűrőzés helye, típusa;
  • csőközkitöltések;
 • kútfej kialakítása;
 • akna és gépészeti rendszer megadása;
 • környezetvédelmi és egyéb előírások;
 • adatszolgáltatások.

Engedélyeztetés a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál történik.

Olyan kutak esetében, amikor nem állnak rendelkezésre adatok, tervek és engedélyek, akkor állapotfelmérés és kútvizsgálatok alapján állapotfelvételi terv készítendő, amelyre fennmaradási engedély kapható.

kútfúrás árak tabuk nélkül

Kútfúrás


Építési munkát csak a vízjogi létesítési engedély birtokában lehet megkezdeni. Társaságunk új építésű kutakat készít, különböző mélységben. Egészen a sekély mélységtől a 250 méteres mélységig. 

A kútfúrás árak természetesen több dologtól függnek, így a mélység, talajminőség, elhelyezkedés stb. Általánosságban elmondható, hogy a kútfúrás ár kapcsán körülbelül néhány százezer Ft-os összegről beszélünk, ha valódi szakemberek munkáját szeretné igénybe venni. Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani, hogy, ha ebbe egyszer befektet, később nem lesz gondja a vízszámlákkal. 

A Tender Terv Kft. a munkatársak hosszú évek tapasztalataira és magasfokú műszaki ismereteire támaszkodva a lehető legprofesszionálisabb eredményt biztosítja kútfúrás munkáinál is. Szolgáltatásunk, a kútfúrás Debrecen és az ország teljes területén igénybe vehető.

Alapvetően az alábbi technológiával készítjük a kutakat.

Vízöblítéses fúrást alkalmazunk, mely során a fúráshoz alkalmazott vizet, majdnem teljes egészében, a fúráshoz visszanyerjük. Új fúrású, egy- vagy kétrakatos kutakat készítünk, különböző átmérőjű béléscsővel, szűrővel és szűrőkaviccsal, talplezárással.

Az öblítéses kútépítés folyamata

 • Kis átmérőjű kutató fúrások: minden esetben egy előzetes, kis átmérőjű kereső fúrás készül.
 • Geofizikai mérés (karotázs vizsgálat): ezen mérések alapján megállapítható a vízadó rétegek vastagsága, elhelyezkedése.
 • A furat felbővítése
 • Béléscső beépítése, és felcementálása: ezután történhet a kútkiképzés, melynek során nagyobb átmérőjű, a béléscsőnek megfelelő méretű fúrás, csövezés, kavicsolás, cementezés valósul meg.  A szennyezés forrás beszivárgás megszüntetése.
 • Kompresszorozás és próbaszivattyúzás elvégzése.

A vízkutak fúrása, létesítése komoly felkészültséget, szaktudást és tapasztalatot igényel. A nem megfelelő módon előkészített, épített és beüzemelt kutak rövid idő alatt használhatatlanná válnak. Nagyon lényeges, hogy a kútfúrás után a kút üzemelése során homokmentes vizet szolgáltasson. A homokos, szemcsés víz rongálja a szivattyút. A homokos víz alkalmatlan bármilyen felhasználásra, a homokos víz kezelése nehézkes és drága. A kutak homokolását legtöbb esetben a rosszul megválasztott kútszerkezet okozza, illetve a másik ok lehet az úgynevezett homokolási határ túllépése. Ezért is fontos, hogy a kútfúrás árak mellett a kivitelező szakmai kompetenciáját, tapasztalatát is figyelembe vegyük.

kútfúrás Debrecen és az ország területén teljes körű ügyintézéssel
A kútfúrás során nyert víz csak megfelelő tiszítási eljárások alkalmazásával fogyasztható

A kút elkészülte után, az előírás szerinti vizsgálatokat el kell végezni, és az engedélyben rögzített adatszolgáltatást meg kell tenni. A szükséges vízvizsgálatot akkreditált laboratóriumban kell végeztetni.

A kutat a végleges kútfej lezárásáig úgy kell zárni, hogy a kútba semmiféle anyag ne kerülhessen. A végleges kútfej kialakítás és vízgépészeti szerelvényezés után a kútra üzemeltetési vízjogi engedélyt kell kérni.

Az elkészült kutat üzemeltetési előírással, megvalósulási dokumentációval és kivitelezői nyilatkozattal adjuk át. Igény esetén elvégezzük az üzemelési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését, összeállítását, valamint a vízföldtani napló beszerzését is.

A fúrott kút elkészítése egy egyszeri, ám hosszútávú beruházás, mely igen gyorsan megtérül. Remek alternatívát nyújt a kertek locsolásához, nagyobb mennyiségű gazdasági célú felhasználáshoz. A legtöbb hasznot akkor tudjuk realizálni, ha a ház, és a telek komplett vízrendszerét a fúrt kútra kötjük. Ezzel tulajdonképpen megszabadulhatunk a vízszállítás, víztisztítás, víz és csatornadíjaktól is, s ráadásképp sok esetben minőségében is jobb, tisztább vizet kapunk. Így mindenképpen megéri kútfúrás kivitelezésében gondolkodni, a kútfúrás árak is ezt támogatják.

Egy fúrott kútból felszínre hozott köbméternyi víz ára körülbelül 10-15 Ft, de ez esetben sem a vizet fizetjük ki, hanem a szivattyú működtetését. Összehasonlításképp a köbméternyi vezetékes víz ára, bár régiónként eltérő, 300-500 Ft is lehet köbméterenként. A kútfúrás ár, s kényelem szempontjából is előnyös befektetés, ráadásul a környezetvédelem sem utolsó szempont.

De számoljunk pontosabban a kútfúrás ár meghatározásához az Ön esetében, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken. Szolgáltatásunk, a kútfúrás Debrecen és az ország teljes területén igénybe vehető.

Ajánlatkérés

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Amennyiben tovább használod weboldalunkat, úgy elfogadod a cookie-kat. A részletekért kattints ide!