HALASTÓ TERVEZÉS


A halastó építés illetve először is annak megtervezése egy viszonylag hosszú folyamat, mely alapos körüljárást igényel. A mesterséges tavak, tározók és tórendszerek kialakítása során számos környezetvédelmi szabálynak és törvényi rendeletnek kell megfelelni, melyekben nem könnyű eligazodni. Fontos, hogy már a tervezés során is alaposan körbejárjuk a halastó építése kapcsán felmerülő lehetőségeket, mikre kell odafigyelni és milyen veszélyei lehetnek egy nem megfelelően megtervezett mesterséges tónak.

Milyen módon alakíthatóak ki halastavak?


Halastó építése során lehet a cél mesterséges vagy természetes tó kialakítása. A mesterséges tavak tulajdonképpen mesterségesen létrehozott tározók. Általánosságban a tározó fogalma alatt a víz tárolására szolgáló, tóméretű földmedrű műszaki létesítményeket értjük. A tározó kialakításának módját a terület adottságai nagyban befolyásolják:

 • dombvidéken ilyen tározót általában a vízfolyás völgyét elrekesztő völgyzárógáttal,
 • sík vidéken pedig mesterséges földmedencében vagy természetes mélyedésben, ritkábban pedig körgáttal hoznak létre.

Tározót többféle céllal építhetnek (vízgazdálkodás, ipari vagy mezőgazdasági vízellátás, jóléti vízellátás, természetvédelem, stb.), melyek közül az egyik a gazdálkodási célból kialakított halastó.

Horgásztó vagy halastó építés?


Sokszor összekeveredik a horgásztó és a halastó az emberek gondolkodásában. A jóléti céllal kialakított pihenőtó és a horgásztó az emberek kikapcsolódását, pihenését szolgálja, míg a halastó és az öntöző tó feladata már gazdasági jellegű. A horgásztóban hobbi jellegű horgászat folyik, míg a halas tóban mezőgazdasági jellegű „iparszerű” haltenyésztés történik. Ennek megfelelően különböző a kialakításuk is.

A mesterséges tavak tervezésére is a 18/1996. (VI.13) KHVM rendelet vonatkozik. Ez a rendelet tartalmazza azokat a munkarészeket, melyeket a vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez ki kell dolgozni.

A tó fajtájának és funkciójának pontosítása után, a mesterséges tavak tervezése előtt figyelembe kell venni az alábbiakat:

 • Vizsgálni kell a víz utánpótlás lehetőségét, mértékét.
 • Tisztázni kell a terület tulajdoni viszonyait.
 • Talajmechanikai fúrásokat kell végezni és a talajmechanikai szakvélemény alapján lehet eldönteni, hogy az adott területen megépíthető a tó vagy sem.
 • Ha a talajviszonyok megfelelőek, akkor a területről geodéziai felmérést kell készíteni.
 • A tó területéről kikerülő humusz és föld elhelyezéséhez humusz gazdálkodási tervet, talajtani szakvéleményt is kell készíteni.

Mint a legtöbb tónál, így a halastó tervezésénél is, - a fentiekben megadott előzetes vizsgálatok mellett, - többféle szempontot kell még figyelembe venni!

Mikor beszélünk tógazdaságról?


A halastavak létesítésénél fontos kiemelni azt a közhelynek számító igazságot, hogy egy tó önmagában még nem tógazdaság, csak több tó megfelelően kialakított rendszere, infrastruktúrája és technológiai felszerelése alkot egy olyan gazdasági egységet, mely intenzívebb gazdálkodásra alkalmas. A tógazdaság tehát több, rendeltetés szerint más-más termelési feladatot betöltő tavak rendszeréből áll.

Halgazdaságok csoportosítása


A halgazdaságokat több szempont alapján is csoportosíthatjuk, ilyen például a technológiai folyamat teljessége vagy a halgazdaság célja alapján történő megkülönböztetés:

a) Teljes vagy részleges üzemű
A teljes üzemű halgazdaság technológiai folyamata: a szaporítás, az előnevelés, a nevelés, a kétnyaras és az étkezésihal-előállítás, továbbá a raktározás. A részleges üzemnél csak a kétnyaras és étkezésihal-előállítási feladat ellátására alkalmas tavakat kell építeni. Vannak még a szuper intenzív halastavak is, melyek speciális takarmányozáson alapulnak.

b) Intenzív vagy extenzív halgazdaság
A felsorolt teljes és részleges üzemű halgazdaság a maga módján intenzív árutermelő gazdálkodásnak számít. Amennyiben nem árutermelés a cél, az extenzív haltartás jöhet szóba, ahol a halakat nem lehalásszák, hanem kifogják.

Néhány fontos szempont halastó építése esetén


a) Mezőgazdaságra alkalmas területen is létesíthető
Halastó építése során korábban szempont volt, hogy a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme érdekében halastavakat kizárólag szántóföldi, mezőgazdasági művelésre kevéssé alkalmas területen lehet létrehozni. Halastó építése során egy természetes tó kialakítása valósul meg. A természetvédelmi érdekek miatt, ezért ma már jó termőképességű talajokra is létrehozható tó, különösen, ha így – a tájból egyébként is hiányzó – vizes élőhely hozható létre.

b) Jól megközelíthető legyen
A halastavakat a közúti közlekedéssel is össze kell kapcsolni, mely akár földúton is megoldható. A halastó építése során figyelni kell rá hogy a tó közforgalmú utak, továbbá vízfolyások és főmű jellegű csatornák töltéseire közvetlenül nem támaszkodhat. A tógazdaság üzemeltetéséhez szakképzett személyzetre van szükség, mely továbbképzést és megfelelő tapasztalatokat jelent.

c) Halastó építése csak lakott területen kívül lehetséges
A halastavak lakott területen belül közegészségügyi szempontok miatt, (pl. szúnyoginvázió) nem építhetőek. A települési környezetbe illesztés során a megfelelő védőtávolságok és véderdősávok betartását is figyelembe kell venni.

d) Mesterséges tavak esetén fontos a víz utánpótlásának megoldása
A halastó építés alapvető szempontja, hogy a tó csak olyan helyre telepíthető, ahol elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű víz, rendelkezésre áll. A tavak vízellátása sekély mélységű kútból és a felszíni és a felszín alatti vizek összegyűjtése útján is megoldható, a megfelelő előírások betartása mellett. A tógazdaság telepítésének fontos alapfeltétele, hogy a tavakat lehetőleg gravitációsan lehessen leüríteni, ezért egy jól működő természetes tó kialakítása nem egyszerű feladat!

A megfelelő vízellátás elérése érdekében először fel kell tölteni a tavat, majd pótolni kell a veszteségeket, amelyek a párolgás, szivárgás és az oxigénelhasználás miatt jelentkeznek. A vízszükségletet külön-külön kell meghatározni a feltöltés és a vízpótlás időszakára. A feltöltési vízszükségletet a tó teljes hasznos térfogata, a vízpótlást pedig főleg a párolgási veszteségek szabják meg. A vízelvezetést tápcsatornákon, illetve lecsapoló- vagy leürítő csatornákon keresztül biztosítják.

A természetes tó kialakítása és tervezése során is figyelembe kell venni a haltenyésztés általános technológiáját! Ezen kívül a tógazdaság műveit az üzemelési és a műszaki szempontok, továbbá a természeti viszonyok határozzák meg.

A tavak termőképességét a medernek a talajadottságai, a tavak műszaki létesítményekkel való ellátottsága, és ezek állapota, továbbá a tavak vízellátása, a lecsapolhatósága, a lehalászhatósága, a szállítási lehetőségek, a tó benőttsége, a víz mélysége és a tó nagysága határozza meg.

Halastó építés csak engedélyezési tervvel!

Legyen a cél mesterséges vagy természetes tó kialakítása, a tervezés és a halastó építés fontos része az engedélyezési terv, mely a tó kiépítéséhez és későbbi megfelelő működtetéséhez kapcsolódóan minden fontos paramétert tartalmaz! A fenti szempontok alapján megtervezett halastó pontos paramétereit az engedélyezési terv tartalmazza, melynek részei:

 • műszaki leírás;
 • átnézeti helyszínrajz;
 • részletes helyszínrajz;
 • hossz – szelvények;
 • kereszt – szelvények;
 • műtárgyak rajzai.

A műszaki leírás tartalmazza a tó műszaki paramétereit írott formában, a hidrológiai, hidraulikai számításokat, s minden olyan adatot, szükséges információt, mely alapján az engedélyező hatóság kiadhatja a tó vízjogi létesítési engedélyét.

A fentiekben leírtak csak vázlatosan mutatták be egy halastó építése kapcsán felmerülő fontos kérdéseket és azt, hogy egy mesterséges vagy természetes tó kialakítása mennyire összetett, felelősségteljes mérnöki munka. A mesterséges tavak megfelelő és precíz kialakítása nagyban befolyásolja a tó élővilágának kialakulását és megfelelő működését, ezért fontos hogy alapos körültekintéssel járjunk el és a halastó megfelelő szakmai tudással kerüljön megtervezésre és megvalósításra.
Társaságunk tapasztalt, több éves gyakorlattal rendelkező szakemberekből áll, akik megfelelő referenciával a háttérben tudják felvállalni a tervezést és a halastó építés folyamatait egyaránt.

Ajánlatkérés

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása