GÉPÉSZETI TERVEZÉS


Az épületgépészet, így ezzel együtt az épületgépészet tervezés precíz, pontos megvalósítása az egyik legfontosabb feladat minden építkezésen, azonban az okos-otthonok, vagy a közel nulla energiaigényű épületek terjedése miatt méginkább középpontba került a gépészeti tervezés. Számos rendelet és jogszabály szól arról, hogy az épületgépészeti tervezés során milyen kritériumoknak kell megfelelni. Az alábbiakban erről olvashat részletesebben, bemutatjuk, hogy az épületgépészet tervezés milyen részelemekre osztható, miért fontos professzionális épületgépész tervező megbízása, és végül a dokumentációs feladatokról is szót ejtünk.

Épületgépészet tervezés a Tenderterv Kft-vel!


Társaságunk gépészeti tervezési feladatok elvégzését is vállalja. Alapvető profilunk a vízügyi tervezés, azonban ehhez kapcsolódóan vállaljuk a gépész tervezési kiegészítő feladatok elvégzését is, komplex tervezési feladatokat is elvégzünk, melyhez szervesen kapcsolódik a gépész tervezés illetve speciális gépészeti tervezési munkákban is részt veszünk.

A gépész tervezés keretén belül épületgépészeti tervezés (engedélyes és kiviteli tervek) és ehhez kapcsolódó műszaki dokumentációk (megvalósíthatósági tanulmány, energetikai dokumentációk, üzemeltetési utasítások, stb.) elkészítésére vállalkozik, az alábbiakban megadottak szerint. Cégünk csakis tapasztalt általános gépész, épületgépész tervező illetve energetikus mérnök munkatársakkal és szakemberekkel dolgozik együtt ezzel is garantálva a sikeres munkát!

Komplex tervezés


Szerteágazó szolgáltatásink nagyon sok területre kiterjednek, éppen ezért rengeteg feladattal kell megbirkózzunk nap, mint nap. A sok kisebb feladat azonban elveszi az időt és a kapacitást a nagyobb, komplexebb folyamatoktól. Ebből kifolyólag a gépészeti tervezés, épületgépészeti tervezés elvégzését csak komplex tervezésen belül tudjuk elvállalni. A következő sorokban részletesebben is kifejtjük, hogy mely szolgáltatások tartoznak ide.

Mit takar az épületgépészeti tervezés?


A gépészeti terv az építkezések, felújítások egyik legfontosabb eleme, hiszen ez magába foglalja a fűtési, hűtési rendszereket, vagy a vízvezetékeket, energetikai hálózatot is. Ezek kialakítása, vagy korszerűsítése során számos dolgot figyelembe kell venni, elsősorban az épület meglévő statikailag fontos és megbonthatatlan elemeit, fel nem újítandó vezeték, vagy csőrendszereket stb.. Napjainkban az energetikai korszerűsítés a leggyakoribb oka a gépészeti átalakításoknak, hiszen sokan szeretnék megújuló energiával fedezni a villamosenergiát, vagy a fűtést. A hatékonyság biztosítása érdekében pedig létfontosságú az új rendszerek megfelelő térbeli elhelyezése, ami pedig csak precíz gépész tervezés révén biztosítható.

A gépészeti terv azonban nem csak a kialakítás szempontjából fontos, ugyanis a karbantartásban is nagy segítséget jelent, ha tudjuk, hogy a rendszer egyes elemei hol helyezkednek el, milyen módon lettek kialakítva. A gépészeti terv árak ennek fényében gyorsan megtérülnek, nem érdemes mellőzni a professzionális gépész tervező munkáját. Amennyiben a tervek nem pontosak, hiányosak, számításbeli hibák tapasztalhatók, úgy az hatalmas ráfizetést jelenthet, vagy akár az épületszerkezetben, és a már meglévő gépészeti rendszerekben is kár keletkezhet. Ehhez képest a gépész tervező által elkért gépészeti terv árak potom összegek.

Épületgépészeti tervezés szakágai


A gépészeti tervezés mint az az olvasottakból kiderülhetett, több szakágazatot is magába foglal. Egy épületgépészeti tervező céget akkor érdemes megbízni ezeknek a feladatoknak az elvégzésével, ha komplexen vállalják minden rendszer kiépítését. Ez több szempontból is fontos, hiszen ha minden feladatra külön épületgépészeti tervező jut, akkor egyrészt az épületgépészeti tervezési díjak is sokszorosára rúgnak, mintha egy kézben összpontosulna minden, másrészt szinte biztosra vehető, hogy a különböző rendszerek között sem lesz meg az összhang az eltérő elképzelések, tervek miatt.

A legfontosabb szakágazatok a gépészeti terv elkészítésekor a vízellátás, csatornázás; gázellátás; fűtéstechnika; légtechnika; energetika.
Mindezek közül ki kell emelni az utóbbi három rendszert ugyanis a fenntartható jövő érdekében a megújuló energia alkalmazása ma már nem csak lehetőség, hanem kötelesség is. Ez azt jelenti, hogy az új építésű, vagy jelentős felújításon áteső épületekben már biztosítani kell a megújuló energiát és ez csak profi épületgépészeti tervező segítségével valósítható meg.

 • 2022. június 30. után az új épületek már csak a közel nulla energiaigényre vonatkozó követelmények teljesítése esetén kaphatnak használatbavételi engedélyt. A követelménynek történő megfelelést az ingatlanra készült energetikai tanúsítványban elért legalább BB, azaz "Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő" minősítés igazolja. A közel nulla energiaigény követelményének eléréséhez az energiafogyasztás legalább 25%-át megújuló forrásból kell fedezni.
 • A szóban forgó rendelet az épület fajlagos energiafogyasztását is maximalizálja. Az összesített energetikai jellemző az épület egy négyzetméter alapterületére jutó éves energiafogyasztását mutatja meg. Ez az érték számításba veszi az épületgépészeti berendezések hatásfokát, a szabályzást, a felhasznált energiahordozókat. Megengedett számértéke legfeljebb 100 KWh/m²/a (Kilowattóra/négyzetméter/év) lehet. Ha az épület összesített energetikai jellemzője 100-nál több, az épület nem érheti el a BB minősítést, így a közel nulla energiaigény követelményszintjét nem teljesíti. Az új épületek tervezése során emiatt az épületgépészet tervezés nem véletlenül az egyik legfontosabb szempont.

Ezek fényében már érthető, miért fontos a professzionális épületgépész tervező megbízása. A megújuló energiát biztosítani lehet többek között hőszivattyúkkal, napelemekkel, napkollektorokkal, de ezeket akár együttesen is alkalmazni lehet. A rendszerek hatékony együttműködésének kialakítása azonban nem könnyű feladat, mindenképp fontos az épületgépész tervező munkája.

Ezen felül természetesen a vízellátás, csatornázás, gázellátás minősége is rendkívül fontos, itt is rengeteg jogszabálynak, rendeletnek kell megfelelni, így ha csak ilyen jellegű korszerűsítés történik, akkor sem szabad mellőzni az épületgépészeti tervező munkáját.

A gépészeti tervezési feladatok az alábbi munkák elvégzését tartalmazhatja:

 • Szivattyúházak, szivattyúaknák gépészeti egységeinek megtervezése
 • Vízépítési feladatok elvégzése során gépészeti berendezések megtervezése
 • Talajszondás megújuló energiaforrásos rendszer megtervezése, hőtermelő oldal tervezése
 • Fűtést és hűtést biztosító hőszivattyúk: Talajszondás, talajkollektoros, kútvizes forrásoldalú hőszivattyús rendszerek tervezése, levegő-víz hőszivattyús rendszerek tervezése.
 • Biomassza kazánok: pellet, brikett, faelgázosító kazános rendszerek tervezése
 • Kondenzációs kazános rendszer tervezése.
 • Napkollektoros használati melegvíz és fűtés rásegítési rendszer tervezése
 • Szekunder oldali fűtési-hűtési rendszer tervezése (padlófűtés, falfűtés-hűtés, mennyezetfűtés-hűtés, fűtő-hűtő padlókonvektor, radiátor, fan-coil, szegélyfűtés)
 • Használati melegvíz termelő rendszer tervezése
 • Víz és szennyvíz hálózat tervezése (ivóvíz kezelés, zsíros szennyvíz kezelés, olajos szennyvíz kezelés) tervezése
 • Szürkevíz hasznosítás tervezése (csapadékvíz öntözési vagy WC-öblítési célra)
 • Telekhatáron belüli közmű (víz, szennyvíz, gáz) tervezése
 • Aktív szolár és geotermikus berendezések megtervezése.

Kiemelten kezeljük a megújuló energiaforrások használatát, mely speciális tervezői feladatot igényel.

Egyéb műszaki dokumentációk elkészítése:

 • Épületenergetikai tanúsítás készítése.
 • Energetikai tanulmányok összeállítása.
 • Helyszíni felmérések elvégzése, gazdaságossági információk összeállításával.
 • Közmű felmérés szintező műszerrel.
 • Környezeti hatásvizsgálat elkészítése engedélyezéshez.

Ahhoz, hogy a megfelelő energiaforrás kiválasztható legyen, a helyszíni adottságokat, körülményeket figyelembe kell venni az épületgépész tervezés során. Társaságunk vállalja előzetes helyszíni felmérés elvégzését, mely után szakembereink javaslatot tesznek arra vonatkozóan, hogy milyen energiaforrás igénybevétele a legcélszerűbb. Figyelembe vesszük a megrendelő igényeit, valamint a leggazdaságosabb és legcélszerűbb megoldást. Mindezt lakossági, ipari és önkormányzati felhasználások esetén is megvalósítjuk a rendszer teljes körű előkészítésével, megtervezésével és kivitelezésével. Gépész tervező munkatársak szaktudása és tapasztalata biztosítja a precíz és minőségi végeredményt.

Az energetikai pályázati lehetőségek kihasználásához szükség van a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez, mely alapján a hatóságok döntést tudnak hozni. A megvalósíthatósági tanulmány részét képezi az energetikai melléklet. Mindezt társaságunk elkészíti és az épületgépész tervezés teljes egészét elvégezzük igény szerint. Az alternatív energiaforrások használatát számos pályázat támogatja. A folyamatosan megjelenő pályázati kiírások lehetőséget adnak mind a lakossági, mind pedig a vállalkozói, önkormányzati szférának a külső, vissza nem térítendő támogatások elnyerésére, így a gépészeti tervezés ár is finanszírozható ily módon.  Mindebben társaságunk segítséget nyújt.

Az épületgépész tervezés számos esetben nélkülözhetetlen, hiszen engedélyezési eljárásokat kell lefolytatni, melyhez elengedhetetlen az engedélyes terv megléte. Az engedélyköteles gépészeti tervezések az alábbiak:

 • Víz és csatorna engedélyezés.
 • Telken belüli gáz engedélyezése.
 • Kémény engedélyezés.
 • Bányakapitánysági engedélyezés: általában hőszivattyúk talajszondás hőforrása esetén.

Az engedélyezési terv tartalma azokat a rajzokat, számításokat és műleírásokat foglalja magába, amelyek alapján a hatóságok eldöntik, hogy a tervezett létesítmény megfelel-e a hatályos szabályoknak. Az engedélyezési terv tartalma cégenként és tervezőnként valamelyest eltérő lehet ezért ajánlott odafigyelni, hogy az engedélyezési terv tartalma az áttekintés során mindenképpen tartalmazza az alábbiakat:

 • gépészeti műszaki leírás,
 • épületenergetikai méretezés,
 • jegyzőkönyvek, nyilatkozatok,
 • az egyes hatóságokkal való egyeztetés dokumentumai, nyilatkozatai.

Épületgépészeti műszaki dokumentációt már az építészeti tervhez szakági dokumentációként csatolni kell. A kivitelezés megvalósításához szükség van kiviteli terv dokumentáció elkészítésére is, amelyhez tervezői költségvetés is készül. A kiviteli terv tartalma kamarai szabályzatok által rögzített, amelytől a kiviteli terv nem térhet el, és amely szerint a kiviteli terv elektronikus formájú, valamint tartalmaznia kell többek között a gépészeti, villamossági, vízépítési, útépítési stb. kiviteli terv dokumentációját is! A gépész tervező nem csupán a tervek elkészítésében nyújt segítséget, de igény szerint a dokumentációban is.

Környezeti hatásvizsgálat tapasztalt környezetvédelmi mérnök által!

Egyes beruházásoknál környezeti hatásvizsgálat elkészítése is szükséges az épületgépész tervezés során. Azt, hogy mely tevékenységek esetén van szükség környezeti hatásvizsgálat lefolytatására a 314/2005 (XII.25) rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Ilyen környezeti hatásvizsgálat csak az arra jogosult szakértő által készülhet, mint például egy környezetvédelmi mérnök! Egy tapasztalt környezetvédelmi mérnök olyan műszaki és közigazgatási tudással rendelkezik, amely segítségével képes felismerni és elhárítani a környezeti veszélyeket.

Cégünk több éves szaktudással és gyakorlattal rendelkező környezetvédelmi mérnök munkatársakkal dolgozik, így biztos lehet a minőségi és szakmailag kiemelkedő eredményben! Emellett pedig igyekszünk kedvező gépészeti tervezés ár kategóriákat kínálni.

Ha kérdése van, szeretne bővebb információkat kapni az épületgépész tervezés kapcsán, netán az épületgépészeti tervezési díjak érdeklik, vagy ha igénybe venné szolgáltatásainkat, vegye fel velünk a kapcsolatot! Kollégáink készségesen állnak rendelkezésére.

Ajánlatkérés

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása