Szennyvíztechnológia és szennyvízcsatorna tervezés


szennyvíztisztító építés és tervezés

A szennyvízcsatorna és szennyvízelvezetés kiépítésének jelentőségét már az ókori Görögországban és Rómában is felismerték, fejlett csatornahálózatokat építettek, így könnyítve meg mindennapi életüket. A sötét középkorra azonban ez vesztett jelentőségéből, s mind tudjuk, hogy részben a szennyvíztisztító csatornák hiánya vezetett a pestis és egyéb betegségek elterjedéséhez. Szerencsére a csatornázások és szennyvízelvezetés fontossága ma már nem kérdőjelezhető meg, a szennyvízcsatorna építési szabályai és kritériumai egyre korszerűbbek, a rendelkezésre álló szennyvíztisztító eszközök és eljárások pedig egyre modernebbek, hogy lakóhelyünk élhetőbb és tisztább lehessen, életünk pedig kényelmesebb.

Első lépés, a tervezés


A csatornázás, s ezen belül is a szennyvízcsatorna kiépítése az egyik legfontosabb közművesítési folyamat. Elég csupán, ha a higiéniai és egészségügyi szempontból vizsgáljuk a dolgot, ám sokszor bele sem gondolunk, ennek a jelentőségébe. A szennyvízelvezetés nem merül ki csupán a háztartások által termelt szennyeződésekben, hanem az ipari tevékenységek melléktermékeiként keletkező szennyvizet is számításba kell venni. A szennyvízcsatorna építés árak szempontjából az egyik legdrágább közművesítés, így már a tervezéskor is törekedni kell a profi, ám megfizethető munkára.

A szennyvíztechnológia és szennyvízcsatorna rendszerének kiépítése igen pontos tervezési folyamatokat igényel, ugyanis elég egyetlen apró hiba a szennyvízelvezetés kivitelezésében, s minden befektetett pénz és munkaóra kárba vész. Emellett a szennyvízcsatorna építési szabályai is igen szigorúak, és számos dolognak meg kell felelni az építkezések során, ennek az alapját pedig a pontos tervezés és rendeletek betartása biztosítja. A Tender Terv Kft. egyik fő tevékenységi körébe tartozik a komplex tervezési feladatok elvégzése, műszaki dokumentációk, mérnöki feladatok, a hatályban lévő szennyvízcsatorna építési szabályai ismeretében. Éppen ezért cégünknél a leghozzáértőbb és legtapasztaltabb mérnököket alkalmazzuk, hogy megrendelőink maradéktalanul elégedettek maradjanak. Vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken:

Ajánlatkérés

Szolgáltatásaink széles palettája: szennyvíztechnológia, szennyvízcsatorna hálózat, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító eszközök


Szolgáltatásaink igen széles körűek, beletartozik többek között, hogy kisebb létesítményektől kezdve egész települések számára a szennyvíztechnológia, és a teljes szennyvízcsatorna hálózat, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító eszközök megtervezését vállaljuk. Ez azt jelenti, hogy legyen szó lakóházak, vagy vállalkozások telephelyein keletkező szennyvíz elvezetéséről, tisztításáról, mi mindenben készségesen megrendelőink szolgálatára állunk, ahogy azt a szennyvízcsatorna építési szabályai megengedik.

Mi egy komplex tervezési folyamatot nyújtunk, mely magába foglalja minden felmerülő akadály kiküszöbölését. Ebbe beletartozik a vízépítés, magasépítés, villamossági, geotechnikai, környezetvédelmi tervezés is. A teljes tervezési folyamatot átlátva garantáljuk, hogy nem csúszik hiba a számításokba. Mindezt a szennyvíztechnológia és a szennyvízcsatorna építés árak megfizethető kategóriájában.

A szennyvízcsatorna építés szabályai


Magyarországon a szennyvízcsatorna tervezés és építés módját és körülményeit elsősorban a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról szabályozza. A törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet határozza meg a szolgáltatási pont fogalmát, magyarul azt, hogy meddig terjed a víziközmű-szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége. Az említett jogszabályokon kívül ugyanakkor számos egyéb törvény és rendelet vonatkozik a szennyvízelvezetés módjára.

A 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet kimondja, hogy ha a szennyvízcsatorna bekötése nem a vízközmű-törzshálózati beruházás részeként, azzal egy időben valósul meg, a víziközmű-bekötővezeték megépítéséhez, áthelyezéséhez, átépítéséhez és megszüntetéséhez a vízközmű-szolgáltató hozzájárulása szükséges. A szennyvízelvezetés víziközmű-hálózatba történő bekötésének igényét a szolgáltatónál kell kezdeményezni. A szolgáltató ezt követően tájékoztatást ad arról, hogy csatorna bekötéséhez milyen további feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesítenie az ingatlantulajdonosnak, azaz a megbízónak.

A házi szennyvízelvezetés kiépítéséről, működtetéséről az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia. A közüzemi szennyvízhálózat üzemeltetése, kiépítése, például a közcsatornára való rákötés, viszont már szolgáltató feladata. A házi és a közüzemi szennyvízhálózatot a szolgáltatási pont választja el egymástól. A szolgáltatási pont a bekötő idom, vagy akna elfolyási pontja.

A rendeletben foglalt szennyvízcsatorna építés szabályai szerint a lakossági szennyvízelvezetési szolgáltatás a háztartási szennyvíz elvezetését és kezelését foglalja magába. Nagyon fontos, hogy a szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos, amennyiben még nem a régi egyesített rendszer van alkalmazásban az érintett területen.
A szennyvízcsatorna tervezés után az illetékes hatóságok által elfogadott bekötési terv birtokában a telken belüli házi szennyvízhálózat az ingatlantulajdonos és a tervező felelősségével megvalósítható. Az ingatlantulajdonos a belső szennyvízcsatorna elkészültét köteles a szolgáltatónak bejelenteni. Ezt követően a szolgáltató 8 napon belül helyszíni szemlét tart, majd ennek eredményéről az ingatlantulajdonost értesíti.

A szennyvízelvezetés kiépítésének engedélyeztetési fázisában szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervdokumentációt kell engedélyezésre benyújtani a szolgáltatóhoz. A szennyvízelvezetés tervdokumentációjának tartalmaznia kell a műszaki leírást, helyszínrajzot, bekötővezeték hossz-szelvényét, ellenőrző akna, vagy tisztító idom vízépítési tervét.

Fontos megemlíteni azt is, hogy a szennyvízcsatorna tervezés, engedélyeztetés és kiépítés során más-más szabályok vonatkoznak a lakossági és nem lakossági, például ipari szennyvízkibocsátásra.

Az általunk bemutatott legfontosabb szabályok mellett természetesen még sok egyéb kritériumnak is meg kell felelni, amelyekkel a laikusok többnyire nincsenek tisztában. Éppen ezért célszerű minden esetben szakértőkre bízni mindennemű csatornázási munkálatot, akik részletesen ismerik az ágazati jogszabályokat, rendeleteket és kötelezettségeket.

szennyvíztisztító, szennyvízcsatorna építés szabályai
A megfelelő szennyvíztisztító,  szennyvízcsatorna tervezése is segít óvni környezetünket

A szennyvízelvezetés megvalósítása


A különböző ipari vállalkozások a termelési folyamatok során igen sok esetben termelnek mellékanyagként szennyezett vizet. Ezen vizek csatornarendszerbe való leengedése különböző feltételekhez kötött, hiszen számos egészségügyi, minőségi paraméternek kell megfelelni. A közcsatornába csak olyan összetételű és minőségű szennyvíz bevezetésére van lehetőség, amely a dolgozók, lakosok egészségét nem veszélyezteti, ugyanakkor a szennyvízcsatorna állapotára és minőségére, eszközök működésére nézve nem károsító hatású, tehát szükség van szennyvíztisztító berendezésekre, melyek lehetővé teszik a csatornarendszerekbe való ürítést.

Tilos a meglévő speciális szennyvíztároló túlfolyóját a tisztítóaknába csatlakoztatni, ezáltal tisztíthatatlan minőségű szennyvízzel terhelni a megépült csatornát, s ezen keresztül a szennyvíz-tisztító telepet! A szigorú szabályozásnak több oka van. Először is el kell kerülni a csatornahálózat túlterhelését, hiszen ez értelemszerűen súlyos problémákhoz vezethet. Másrészt a szennyvíztisztító-telepek elsősorban élő mikroorganizmusok segítségével tisztítják a vizet, így a csatornahálózatba csak olyan anyag kerülhet, ami nem károsítja ezeket a szervezeteket. A szennyvízcsatorna tervezés során bizonyos esetekben már érdemes víztisztító berendezésekkel (pl. olajleválasztó, zsírleválasztó, stb.) is számolni.

Éppen ezért a vállaljuk vállalkozások, üzemek illetve lakossági felhasználók részére egyedi szennyvíztisztító kislétesítmények megtervezését és kivitelezését. Az adott helyszínen felmérjük a természeti és mesterséges adottságokat, majd ezek tudatában megtervezzük a szükséges szennyvíztisztító berendezéseket, s ezt követően ezek telepítésre is kerülnek, figyelembe véve a szennyvízcsatorna építés szabályai adta kereteket. A keletkező szennyezett technológiai és csapadékvizek megtisztításához is biztosítunk úgynevezett szennyvíztisztító műtárgyakat, illetve olaj- és zsírfogó, szennyvíztisztító eszközöket, így a szennyvízelvezetés nem okozhat különösebb problémát. Természetesen a környezetvédelem számunkra is elengedhetetlen fontosságú, így a szennyvíztisztító rendszerek, csatornák tervezési folyamatok során ezen tényezőket sem hanyagoljuk el.

A szennyvíztechnológia és szennyvízcsatorna építés árak kategóriájában igyekszünk megrendelőink számára kompromisszumos lehetőségeket nyújtani, azaz kedvező árakon biztosítunk professzionális szolgáltatásokat.

Amennyiben bárminemű szennyvíztechnológia, szennyvíztisztító, szennyvízcsatorna tervezésre van szüksége, például újonnan épülő házához, vagy vállalkozásához, vagy szeretné tudni, hogy jelenleg mik a szennyvízcsatorna építés szabályai, akkor bátran vegye fel velünk a kapcsolatot, s mi igyekszünk a legkorrektebb ajánlatot nyújtani, hiszen tudjuk, hogy a szennyvízcsatorna építés árak igen megterhelőek lehetnek.

Kérjen egyedi árajánlatot megadott elérhetőségeinken vagy ajánlatkérő űrlapunkon keresztül!

Ajánlatkérés

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása