Ebben a cikkben:

Új csatorna engedélyeztetése

2021. december 13.
3696
szennyvízcsatorna engedélyeztetésének a folyamata

Azt gondolhatnánk, hogy egy új szennyvízcsatorna bekötése nem igényel sok utánajárást, engedélyeztetési folyamatot, azonban ez sokkal bonyolultabb és összetettebb feladat, mint az elsőre tűnhet. Az alábbi cikkben nagyvonalakban áttekintést nyújtunk erre vonatkozóan, azaz a legfontosabb tudnivalókról tájékozódhat.

Engedélyeztetési eljárásA csatorna bekötés kapcsán mindennek a kiindulópontja a 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. 

Ennek értelmében, ha a csatorna bekötés nem a vízközmű-törzshálózati beruházás részeként valósul meg, akkor a víziközmű-bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez a vízközmű szolgáltató hozzájárulása szükséges. A közcsatornára való rákötés kizárólag engedélyezett terv alapján valósítható meg, de ezt csak szaktervező jogosultsággal rendelkező mérnök készítheti el. A tervek műszaki megvalósíthatóságáról egyeztetni kell a területileg illetékes üzemvezetőséggel, majd a tervet engedélyeztetésre be kell nyújtani. Csak ezt követően történhet meg a törzshálózatra való rákötés, melyet csak szakkivitelező végezhet el.

Ezen kívül fontos megjegyezni azt is, hogy ha a törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával az ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A megkötött szerződésnek tartalmaznia kell a víziközmű elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. Ezt a szerződést a szolgáltatóhoz küldött hozzájárulás iránti kérelemhez kell csatolni.

Az engedélyeztetés azonban még mindig nem merül ki ennyiben, ugyanis a rendelet értelmében a szennyvízelvezető mű káros szennyezése esetén - megfelelő szennyvíz előtisztító berendezés hiányában, vagy szakszerűtlen üzemeltetése miatt - a hatóság a bebocsátót a szennyvíz előzetes tisztításához szükséges berendezés létesítésére, korszerűsítésére vagy a meglévő berendezés megfelelő üzemeltetésére kötelezi.

Új üzem esetén a szennyvíz törzshálózatba az ingatlan csak akkor kapcsolható be, ha azzal egyidejűleg a szennyvíz előtisztításához szükséges berendezés üzembe helyezhető, és annak a vízjogi üzemeltetési engedélyezésére vagy a szennyvíz kibocsátásának engedélyezésére irányuló eljárás megindult vagy véglegesen lezárult.

sok papírmunkával jár az engedélyek megszerzése
Az engedélyek megszerzéséhez számos, a rendeletben meghatározott dokumentumot csatolni kell.

Csatolandó dokumentumok


Az elkészített tervdokumentációt engedélyezésre kell benyújtani 3 példányban. Nem lakossági felhasználó esetén minden esetben szükséges a tervdokumentáció benyújtása a szolgáltatónak. Lakossági felhasználónak pedig csak akkor, ha a szennyvízbeállás nem a törzshálózattal együtt épült ki.

A tervengedélyeztetéshez csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

  • a tervengedélyezés díjának befizetéséről szóló igazolás
  • a helyi önkormányzat által leigazolt megrendelő nyomtatvány
  • földhivatali térképmásolat
  • földhivatali tulajdoni lap másolat.

A tervdokumentáció kötelező részei:

  • Műszaki leírás, amely tartalmazza többek között a kérelmező nevét; címét; az ingatlan helyének és helyrajzi számának a megjelölését; az elvezetendő szennyvíz napi mennyiségét (m3/nap), minőségét; az előtisztításra, valamint az előtisztítás utáni szennyvízminőségre vonatkozó adatokat; a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, de ezen kívül több más információt is. 
  • Helyszínrajz. (Átnézetes és részletes)
  • Bekötővezeték hossz-szelvénye. (A bekötővezetékről hossz-szelvényt kell készíteni a keresztezőközművek és műtárgyak feltüntetésével.)
  • Ellenőrző akna, vagy tisztító idom részlet terve.
  • Nem lakossági szennyvízkibocsátás esetén a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti, vízépítési és gépészeti általános tervei 

A bekötésre vonatkozó tervdokumentációt nem kell készíteni akkor, ha a törzshálózati szennyvízcsatorna együtt épül ki a bekötővezetékkel és mindezeket a kiviteli tervek tartalmazzák, és geodéziai bemérése a törzshálózati szennyvízcsatornával együtt megtörtént.

A lakossági igényeket a területileg illetékes szervezeti egységek fogadják, ahol tájékoztatást kell adni az eljárás rendjéről, valamint a műszaki megvalósíthatóságra vonatkozóan. 

Mint az látható tehát a csatorna bekötésének engedélyeztetése nem egyszerű feladat, számos kötelezettségnek kell eleget tenni. A Tender Terv Kft. azonban megkönnyíti dolgát, segédkezet nyújtunk a tervezéstől kezdve az engedélyeztetési folyamatokon keresztül egészen a kivitelezésig.


Kapcsolatfelvétel

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása