Ebben a cikkben:

Csatorna bekötés és csatornázás

2020. november 30.
3340
a csatorna bekötés az élhető környezet szempontjából rendkívül fontos

A csatornahálózat kiépítésének fontosságát már az ókorban felismerték az emberek, hatalmas vízelvezetőket építettek az ókori rómaiak, hogy biztosítani tudják városaik ivóvízellátását, de a szennyvízcsatornák megfelelő kialakítására is nagy hangsúlyt fektettek. Már elődeink is tudták, hogy mily fontos az élhető környezet érdekében a csatornázás, s az évszázadok alatt felhalmozott tudást a mai ember is haszonsítani tudja kiegészítve a modern technológiával.

Nélkülözhetetlen csatornaépítés


A csatornaépítés meglehetősen fontos feladat, mind a háztartások, mind pedig a települések szintjén egyaránt. Településszinten a csapadék-, és belvíz megfelelő elvezetését nem lehet mellőzni, hiszen amennyiben a csatornahálózat régi, rosszul kivitelezett, vagy nem megoldott, akkor a felesleges vízmennyiség könnyűszerrel elöntheti az utcákat, házak udvarait, de akár magukban a lakóépületekben is komoly károkat tehet. Másik oldalról megközelítve a problémát a háztartások szennyvízelvezetését is biztosítani kell, ha nem akarunk folyvást duguláselhárítással, vízelvezetési gondokkal küszködni. A települési önkormányzatoknak a törvények értelmében kötelessége a bel-, és külterületre kiterjedő vízelvezetés és csatornázás megfelelő biztosítása, azaz vízelvezetési tervek elkészíttetése, csatorna bekötés, teljes rendszer kiépítése, karbantartása, víztárolás, belvízvisszatartás stb.. A lakóépületek, üzemek csatornázására is külön szabályok vonatkoznak, ám ezekről a tulajdonosoknak kell gondoskodni.

A Tender Terv Kft. vállalja a csatornázás teljes körű megtervezését, legyen az telepítésszintű csatorna bekötés, netán lakó-, vagy egyéb épületek csatornázásának megvalósítása, vagy település teljes csatornarendszerének megtervezése. Cégünk számos egyéb szolgáltatás mellett, felkínálja a csatorna teljes körű megtervezését, külső-belső csatorna kiépítéséhez szükséges tervezési feladatainak elvégzését, valamint települések teljes körű szennyvízcsatorna hálózatának megtervezését. Nagy szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező munkatársaink a legkorszerűbb technológia betervezését alkalmazzák a munkafolyamatok elvégzésekor, hiszen egyik alapelvünk, hogy a minőség terén nincs kompromisszum.

Törvényi keretek és ügyintézés


Magyarországon a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, illetve a 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szabályozza a csatornázás, szennyvízcsatorna bekötés kivitelezését. A Rendelet értelmében minden ingatlanhoz külön szennyvíz-bekötővezetéket kell létesíteni. Ha a csatorna bekötés nem a vízközmű-törzshálózati beruházás részeként, azzal egy időben valósul meg. A víziközmű-bekötővezeték megépítéséhez, áthelyezéséhez, átépítéséhez és megszüntetéséhez a vízközmű-szolgáltató hozzájárulása szükséges. A szennyvíz hálózaton a szolgáltatási pont előtt a szennyvíz összetételének ellenőrzésére alkalmas aknát vagy tisztítóidomot kell kialakítani. A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlantulajdonos feladata, azonban a szennyvízvezeték közcsatornára rákötése csak a szolgáltató felügyeletében történhet.

Természetesen ez csak a jéghegy csúcsa, a csatornázás pontos törvényi előírásairól célszerű részletesebben is tájékozódni, vagy szakemberek segítségét kérni a témában.  

Igénybejelentés

A víziközmű-hálózatba történő bekötést, áthelyezést vagy átépítést a szolgáltatónál igénybejelentéssel kell kezdeményezni, melyre válaszul szolgáltató írásban tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy a csatorna bekötés engedélyezéséhez milyen további feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesítenie.

Tervengedélyezés

A csatornázás  engedélyeztetési fázisában szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervdokumentációt kell engedélyezésre benyújtania a szolgáltatóhoz. A tervdokumentáció kézhezvételét követően a víziközmű-szolgáltató írásban tájékoztatja a kérelmezőt a terv jóváhagyásáról vagy hiánypótlást ír elő. Nem lakossági felhasználó esetén minden esetben szükséges a tervdokumentáció benyújtása, lakossági felhasználónak csak abban az esetben, ha a szennyvízbeállás a törzshálózattal együtt nem épült ki. A tervdokumentációnak tartalmaznia kell a műszaki leírást, helyszínrajzot, bekötővezeték hossz-szelvényét, ellenőrző akna, vagy tisztító idom vízépítési tervét. Nem lakossági szennyvízkibocsátás esetén a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések vízépítési és gépészeti általános terveit is csatolni kell.

Fontos megjegyezni, hogy nem szükséges a lakossági felhasználónak a csatorna bekötés kivitelezésére vonatkozóan igénybejelentést, valamint tervdokumentációt benyújtania, ha a törzshálózati szennyvízvezeték a szennyvízbeállással együtt épül ki és mindezeket a kiviteli tervek tartalmazzák, valamint a geodéziai bemérése a törzshálózati szennyvízvezetékkel együtt megtörtént.

Csatornázás előkészítése

A szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemeltetett szennyvíz-törzshálózatra való bekötésére a víziközmű-szolgáltató helyett más kivitelezési jogosultsággal rendelkező személyeknek is megbízást adhat. Ennek kapcsán érdemes részletesen tájékozódni, hiszen a csatorna fektetés árak, vagy épp a munka minősége terén igen széles skálán mozognak az egyes kivitelezők. Válassza Ön is társaságunk tervezési szolgáltatásait, hiszen mi garantáltan minőségi munkát kínálunk megfizethető áron!

Ajánlatkérés

Tervezés

A csatorna bekötés, és a hálózatok kiépítése az egyik elsődleges feladat a közműhálózat teljes körű kialakításakor. Gyakori, hogy az új építésű családi házak, közhasznú épületek, üzemek olyan telkeken létesülnek, ahol a csatornahálózat még nincs bevezetve, így ennek elvégzése a kivitelező, vagy egy külön erre a célra megbízott vállalkozás feladata. A háztartások és ipari-, mezőgazdasági létesítmények által termelt szennyvíz szakszerű elvezetése épp olyan fontos, mint a közterületek, utcák csatornázása és védelme. A csatorna fektetés árak rendkívül magasra rúghatnak, ha azt nem hozzáértő kezek végzik, hiszen több lehet a kár, mint a haszon. Éppen ezért már magát a tervezést is érdemes ennek jegyében végezni és ilyen munkákra specializálódott kivitelezőkkel felvenni a kapcsolatot, hiszen minden a terveken áll, vagy bukik.

A csatorna bekötés precíz és professzionális tervezést igényel, a hibafaktor nem opció ez esetben révén, hogy a legapróbb számításbeli hiba is óriási károkat okozhat a befektetőnek. Nem mellesleg azért sem mindegy, hogy ki végzi el a csatornázás kivitelezését, mivel erre szigorú szabályok vonatkoznak, melyek be nem tartása súlyos következményeket vonhat maga után. Ebből a szempontból sem érdemes saját kézzel, vagy szakértelem híján lévő kontárokkal elvégeztetni a munkát.

Amennyiben minket választ a csatornázás megtervezésére, garantáljuk, hogy munkánk gyümölcsét elégedettséggel fogja szemlélni, hiszen vállaljuk az átfogó tervezést, valamint mindennemű engedély beszerzését.

Csatornázás pontos, precíz tervek alapján
A pontos és precíz tervek elkészítése, engedélyek beszerzése nélkül felesleges belevágni a csatorna bekötés kivitelezésébe

Összegzés!


Ugyan fentebb már ejtettünk róla pár szót, azonban sosem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy a csatorna bekötés, csatornázás elvégzését mindig bízza profikra, még akkor is, ha a munkálatot a saját telkén, kis területen kellene elvégezni. Hogy alá is támasszuk, amit mondunk, összeszedtünk néhányat a legfontosabb szempontok közül, melyeket érdemes mérlegelni.

  • Először is, ha hozzáértő kezek végzik el a szükséges tervrajzok megalkotását, engedélyek beszerzését, földmunkákat, csatorna bekötés procedúráját, akkor Ön tulajdonképpen rengeteg időt, pénzt és energiát spórolhat meg, hiszen egyrészt kiküszöbölheti a minimális hibafaktorokat is, másfelől a későbbiekben a gyatrább munka eredményeképp nem kell ismételten pénzt vagy időt fektetni a hibák kijavításába. Továbbá, a rosszul kivitelezett csatornázás higiéniai problémákat is maga után vonhat, nem beszélve a hibás bekötés okozta visszafolyásról, vagy bűzről.
  • A szakemberek munkája attól válik professzionálissá, hogy egyrészt mélyebb ismereteket szereztek, rendelkezésükre áll a megfelelő technológia, s ami a legfontosabb, hogy az évek alatt rengeteg tudást és tapasztalatot halmoztak fel. Egy olyan személynek, aki soha nem foglalkozott a csatorna bekötés megvalósításával, megannyi dolog fölött elsiklik a figyelme. Így például fontos, hogy a csatornacsöveket éppen a megfelelő dőlésszögben helyezze el, hiszen ellenkező esetben dugulás és visszafolyás fog bekövetkezni, ha a csatorna lejtése hibásan lett kialakítva. De példaként hozhatnánk azt is, hogy az előrelátó szakemberek ilyen esetek orvoslására tisztítónyílásokat építenek, melyek segítenek karbantartani a csatornahálózatot.
  • A kivitelezés során a kellő mélységre kell a csöveket fektetni, ezzel megelőzhető a kimosódás és a telekhez tartozó épületek esetleges megrongálódása, megsüllyedése. A szakszerű munkavégzés azt is magában hordozza, hogy elkerülhetők a csövek mechanikai sérülései is.

Amennyiben Ön is tervezőt keres a csatornahálózat tervezéséhez, megkonstruálásához, akkor a Tender Terv Kft. weboldalán jó helyen jár. Cégünk alapelvei közé tartozik a pontos, magas színvonalat képviselő, professzionális munkavégzés, mindezt megfizethető áron kínálva ügyfeleinknek.

Kapcsolatfelvétel

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása