Ebben a cikkben:

Hulladékgazdálkodási rendszerek, hulladéklerakók tervezése

2021. december 13.
2773
Hulladékgazdálkodás rendszerek tervezése

Napjaink egyik legnagyobb problémája a hulladékgazdálkodás kérdése, melynek forrása, hogy a fogyasztási szokások, valamint az ipari és mezőgazdasági termelésből, szolgáltatásokból eredően nagymértékben nő a hulladékok mennyisége, amelyek nem illeszkednek bele a természet körforgásába. Magyarországon évente kb. 20 millió m3 települési szilárd hulladék termelődik. A hulladék nagy részének gyűjtése szervezetten történik, azonban előfordul, hogy ezt nem megfelelő technológiával és korszerűtlen eszközökkel valósítják meg, ráadásul a begyűjtött hulladékoknak mindössze csak 2-3 %-át hasznosítják újra.

Hulladékgazdálkodási rendszerek célja


A tovább már nem hasznosítható, illetve kezelhető hulladékok ártalmatlanítása lerakással történik. A hulladéklerakás meghatározott jogszabályok szerint történik, ezt ma elsősorban a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról szabályozza, de számos egyéb magyarországi és uniós törvény, rendelet, illetve jogszabály vonatkozik a hulladékgazdálkodás módjára.

Általánosan véve hulladéknak tekinthető minden olyan, az ember termelő és fogyasztó tevékenysége során keletkezett anyag, amely közvetlenül vagy közvetve veszélyezteti a környezetet, és amelynek keletkeztetője nem képes felhasználni és/vagy értékesíteni, ezért azokat a további emberi tevékenység köréből való eltávolításra ítéli. Hulladéknak számítanak a szennyezés-csökkentő eljárások maradékai is, így például a szennyvíziszap is.

A hulladékgazdálkodás korszerűsítése, hatékonyabbá tétele érdekében már régóta igény volt új, modern nagytérségi, települési hulladékkezelő és lerakó létesítmények megvalósítására, azonban ezek kivitelezéséhez az EU irányelveinek megfelelő hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítése szükséges. Ennek okán, már egészen 2004 óta zajlik a hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása Magyarországon. Az úgynevezett regionális hulladékgazdálkodási rendszerek létrehozásának az alapvető célja, hogy minimálisra csökkentsék a kommunális hulladékok hulladéklerakóban elhelyezett mennyiségét, illetve elősegítsék az újrahasznosítást is. Ennek érdekében minden településen kötelezővé tették a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét. 

A hulladékgazdálkodási rendszerek megvalósításának egyik első lépése a korábbi lerakási módszerek korszerűsítése, illetve a korszerűtlen, vagy kis kapacitású lerakóhelyek kiváltása modern rendszerekkel. 

fontos a környezetvédelem
A környezetvédelem érdekében kiemelt fontosságú feladat a modern hulladékgazdálkodási rendszerek működtetése és az újrahasznosítás

A hulladékgazdálkodási rendszer eltérő funkciójú részekből épül fel, ebbe beletartozik a hulladékgyűjtés- és szállítás, hulladékválogatás, hulladékártalmatlanítás, de ezek a folyamatok kombinálhatók egymással, szem előtt tartva a hulladékgazdálkodás fő célját. Ezek a rendszerek megkönnyítik a lerakási technológia hatékonyabb és gazdaságosabb fenntartását, keletkező biogázok energetikai felhasználását, illetve a szelektív hulladékgyűjtést, ezek előkészítését ipari hasznosításra.

HulladékkezelésA hulladékgazdálkodás folyamatának első fázisa a hulladék szervezetten, a környezetet nem szennyező és közegészségügyileg megfelelő módon kialakított eszközök, berendezések segítségével történő összegyűjtése, illetve elszállításra alkalmas állapotba hozása és átmeneti tárolása.

A hulladék gyűjtése a hulladék termelőjének vagy birtokosának a feladata. A hulladék gyűjtése és szállítása egymással szorosan összefügg, ugyanis a hulladékok tulajdonságai, mennyisége, a szállítás távolsága, és környezetvédelmi szempontok határozzák meg, hogy a hulladék gyűjtésére és szállítására milyen módszert kell alkalmazni. A települési hulladékgyűjtés és szállítás összehangolt folyamata a hulladékgyűjtési rendszer, ami lehet együtemű, azaz a hulladék átrakás nélküli mozgatása a gyűjtéstől a hasznosítást vagy ártalmatlanítást végző létesítményig, vagy lehet kétütemű, amikor a hulladék mozgatása átrakóállomás közbeiktatásával történik.

A hulladékgazdálkodási rendszerek jelentősen csökkentik a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségét, hozzájárulnak az újrahasznosításhoz és környezetvédelemhez. 

Települési folyékony hulladékokA hulladékgazdálkodás során gondoskodni kell a folyékony hulladékról is, azaz a szennyvízről. A közműves csatornázás szempontjából a szennyvíz lehet kommunális és üzemi szennyvíz. 

  • A kommunális szennyvíz a lakosság ivó- és háztartási, továbbá intézmények, ipari üzemek szociális célú vízfelhasználása során keletkező szennyvíz. 
  • Az üzemi szennyvíz az ipari és mezőgazdasági üzemek termelése, illetve szolgáltatás végzése során keletkező szennyvíz. 

A szennyvíztisztító a hulladékkezelés egy speciális vállfaja, melynek célja eltávolítani a különböző szennyező anyagokat a szennyvízből, az iszaphulladék kezelése, illetve annak elhelyezése, valamint a kinyert szerves hulladék biomassza talajjavító anyagokká és biogázzá való átalakítása, tehát az újrahasznosítás.

A Tender Terv Kft. szolgáltatásai közé tartozik ipari telephelyek, üzletek, önkormányzatok, magánszemélyek, vagy más intézmények számára komplex hulladékgazdálkodási rendszerek megtervezése, amibe beletartozik például a szennyvíztisztító telepek, szennyvíztechnológia és szennyvízcsatorna tervezés is, de akár a hulladéklerakók teljes körű megtervezése is.


Kapcsolatfelvétel

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása