Ebben a cikkben:

Környezeti hatásvizsgálat, hatástanulmány

2022. január 24.
2233
Környezeti hatásvizsgálat, hatástanulmány

Tevékenységeink között jelentős helyet foglal el a környezeti hatásvizsgálat és a környezeti hatástanulmány teljeskörű elkészítése, akár a legkülönfélébb környezetvédelmi engedélyeztetési eljárások (IPPC) tekintetében is. Számos környezetvédelmi feladat ellátására, megtervezésére, dokumentációjára nyújt szakszerűen kivitelezett segítséget néhány kvalifikált környezetvédelmi mérnök. Cégünk szakképzetten, körültekintően és professzionális módon tervezi meg a hatásvizsgálati és hatástanulmányi feladatokat.

A környezeti hatásvizsgálat ismérvei


A 314/2005. (XII. 25.) számú Kormányrendelet szerint az egységes környezethasználati engedélyeztetési eljáráshoz szükséges a környezeti hatásvizsgálat, amely egy több hónapos, alapos és részletes, környezetvédelmi mérnök által végzett felmérés. Erre épül majd a hatástanulmány. Az eljárás a környezethasználó kérelmével indítható el, amelyre három hónap áll rendelkezésre az illetékes felügyelőség részéről. A felügyelőség közlemény útján teszi közzé a helyi jegyző számára a benyújtott dokumentációval együtt, hogy megtehesse észrevételeit, emellett bevonják az érintett szakhatóságokat is.

A környezeti hatásvizsgálat folyamata több részre tagolható:

 • Előkészítés során a kizáró okok feltérképezése, a tevékenység lehetséges műszaki-, technológiai- és telepítési alternatívái és ezek várható környezeti hatásai, a hatásvizsgálat irányának meghatározása és egy előzetes összefoglalás a további folyamatokhoz szakképzett környezetvédelmi mérnök segítségével.
 • A tanulmány elkészítése a vizsgálatok alapján.
 • Az elkészült hatástanulmány áttekintése, a megjegyzések és vélemények feldolgozása és azok általi kiegészítés.
 • A teljes folyamat és dokumentáció kiértékelése, ekkor születik meg a döntés is, valamint a további feladatok meghatározása és az utánkövetés.

A környezeti hatásvizsgálat készítését legtöbbször szakképzett környezetvédelmi mérnök végzi, az elvégzendő feladatok pedig jogszabályban foglaltak. Ilyen például a környezet állapotának minőségi és mennyiségi jellemzőinek feltárása, igénybevételének mértéke, terhelhetősége és a további várható állapotainak meghatározása. Környezeti hatásvizsgálat készülhet egy bizonyos projekt vagy tevékenység megkezdése előtt, az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működtetése céljából (éves beszámolók a környezet állapotáról), a Nemzetközi Környezetvédelmi Program által bemutatott környezet állapotának céljából, de akár tudományos kutatás keretein belül vagy önkéntesen végzett vizsgálatokhoz is. Időszakosan is eltérnek egymástól, például készülhet környezeti hatásvizsgálat egy adott időintervallum lezárulásával az elért eredmények értékelésére, vagy új jogszabály bevezetésekor, valamint időszakosan a közvélemény tájékoztatása céljából is. A hatásvizsgálaton dolgozó környezetvédelmi mérnök csapat a tevékenység alapadatait, a környezeti állapotot és a terjedési viszonyokat felhasználva építik fel a vizsgálatot. Az anyag és módszertan biológiai, fizikai, kémiai, geográfiai, topológiai, statisztikai, modellezési és szakirodalmi ismereteken alapul.

környezeti hatásvizsgálat
Számos összetett tudományterület szükséges az átfogó kép és vizsgálati tervezés kialakításához

Környezetvédelmi célú tervezett megbízásaink:


 • Hulladékgazdálkodási rendszertervek elkészítése; regionális hulladéklerakók megfelelő kialakítása, megtervezése; kommunális és veszélyes hulladékok kezelése és elhelyezése, feldolgozók és újrahasznosítók megtervezése.
 • Szennyvízkezelési technikák és szennyvízhálózatok megtervezése, a felszín alatti szennyezett vizek állapotának felmérése, nyomonkövetése monitoring kutakkal.
 • Kárelhárítási és rekultivációs tervezések az esetleges környezetszennyezések esetére, a környezetkárosodás megakadályozására, utólagos intézkedések kivitelezése.

Mi mindenhez szükséges a környezeti hatástanulmány?


Temérdek olyan tevékenység és fejlesztés kerül célkitűzésre, amelyek megkezdéséhez fel kell mérni, hogy a környezetre mennyire lesz kihatással rövid- és hosszútávon. A környezeti hatástanulmány több, összetett vizsgálatot tartalmaz, amely felméri az alapállapotot még a tervezett tevékenységet megelőzően, valamint becslésekkel meghatározza az építkezés által befolyásolt környezeti hatások változását mind az üzemeltetési mind pedig a felhagyási időszakban. Az eljárás maga nagyon széleskörűen terjed ki az élővilágra és a biológiai sokféleségre (biodiverzitásra), ezen belül is különös tekintettel a védett területekre, a védett állat- és növényvilágra, valamint a Natura 2000-es területekre egyaránt.

A környezeti hatástanulmány felméri a környezeti folyamatok rendszereit, nem csupán külön-külön vizsgálva a földet, vizet, levegőt, hanem az egymással történő kölcsönhatásokat és egyedi sajátosságokat egységesen figyelembe véve határozza meg mennyire fogja befolyásolni az építendő projekt. Továbbá magába foglalja a várható változások okozta társadalmi, gazdasági és népegészségügyi helyzet átalakulását - különös tekintettel a területhasználat okozta életminőség alakulást. Mindezek meghatározásán, összesítésén és kivitelezésén több szakképzett környezetvédelmi mérnök is dolgozik.

környezeti hatásvizsgálat
A fenntartható környezet megóvása mindig az elsődleges szempontok között van

A környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit a környezeti hatásvizsgálat és környezethasználati engedélyeztetési eljárás mellett a 314/2005. (XII. 25.) számú Kormányrendelet tartalmazza, ez pedig általánosságban az alábbiakat tartalmazza:

 • Jól összefoglalt előzményrendszer: a környezeti hatástanulmány kidolgozásának menete, állásfoglalás a felügyelőség és szakhatóság részéről, nyilvános észrevételek.
 • Részletes leírás a tervezett projekt számba vett változatairól: alapadatok az előzetes vizsgálatokról és konzultációra benyújtott dokumentációról (kiterjedés, nagyság, jelleg, időbeli változás).
 • Leírás a környezeti hatások területeiről és folyamatairól: a hatótényezők által kiváltott hatásfolyamatok környezeti elemeinek külön és egyben rendszerként való részletezése. Emellett a hatásterület kiterjedésének térképi ábrázolása a meghatározás során, valamint a projekt megvalósítása nélküli környezeti állapot leírása.
 • A hatásokkal kapcsolatos változások becslése és kiértékelése: a várható állapotváltozások részletes jellemzése külön a környezeti elemek és külön a rendszerek szerint, tekintettel a közegészségügyi, gazdasági és társadalmi változásokra.
 • Környezetvédelmi intézkedések meghatározása: a felmért igénybevételt, szennyezést és károsítást megelőző tényezők ismertetése, valamint az ezeket csökkentő, kompenzáló és elhárító intézkedések meghatározása. A tevékenység folytatása során a környezetet érintő hatások mérése és elemzésének módja, illetve a tevékenység felhagyását követően az utóellenőrzés módja.
 • Kiegészítő adatok: a hatástanulmány elkészítéséhez felhasznált adatok, források, alkalmazott módszerek (ezek módosításai és korlátai), a tanulmány során felmerült nehézségek és az előrejelzések várható határai, valószínűsége.
 • Közérthető összefoglaló készítése.

Hatástanulmányokat és azok részszakterületeit olyan szakértői jogosultsággal rendelkező személy készíthet el, mint a környezetvédelmi mérnök. Ezek az eltérő szakterületek (környezetvédelem, természetvédelem, tájvédelem) fontos, hogy egymás mellett, jól kooperálva tudjanak dolgozni ezalatt a hosszú folyamat során. Sikeres környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egyszerűbb ügyintézés érdekében érdemes az egész folyamatot egy helyen végeztetni. A komplex tervezési feladatoktól kezdődően a mérnöki kivitelezésen át egészen a dokumentációk véglegesítéséig minden feladatot ránk bízhat!

Kapcsolatfelvétel

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása