Ebben a cikkben:

Integrált települési vízgazdálkodási terv készítése

2023. október 31.
725
Integrált települési vízgazdálkodási terv készítése

Az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (vagyis röviden ITVT) egy olyan tervezési és irányítási eszköz, amelyet települések és városok használnak a vízgazdálkodásuk hatékonyabbá tételére és a környezeti fenntarthatóság elősegítésére. Létrehozásának célja az összes vízforrás (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, stb.) hatékonyabb kezelése, a vízminőség javítása, az árvizek és aszályok elleni védelem, valamint a vízgazdálkodás hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása. Elkészítése kulcsfontosságú feladat az önkormányzatok számára, különösen az Európai Uniós pályázatok beadásához.

Az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv meghatározása és célja


Alapdokumentumként foglalja össze egy-egy település társadalmi, szociális és környezettel kapcsolatos vizeinek állapotát, illetve bemutatja hogyan működtethető mindez gazdasági-, fenntartható- és környezettámogató vízgazdálkodási rendszerben.

Célja, hogy kapcsolatot biztosítson az adott település mindennapos működése és vízgazdálkodási elemei között, több vízgazdálkodási elem között, valamint a vízgazdálkodási elemek és településfejlesztési elemek között. Ezen keresztül a szükséges teendők és kötelezettségek beépülhetnek a mindennapos működtetésbe és fejlesztési tervekbe, ami hatékonyabbá teszi a szakmai feladatok ellátását.

Hazánkban minden vízgyűjtő hozzátartozik egy adott település közigazgatási területéhez, ez utóbbiak hatékonyan lefedik az egész ország területét.

Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv készítése önkormányzatok részére


Az éghajlatváltozás során elkerülhetetlen, hogy a környezetünk is adaptálódjon ehhez, nem csoda hát, hogy az egyik legnagyobb kihívások közé tartozik az önkormányzatok számára az integrált vízgazdálkodás összehangolása a településfejlesztési projektekkel.  A vizes területeket érintő bármilyen beruházás, módosítás vagy egyéb elem esetén megkerülhetetlen az ITVT elkészítése és benyújtása ezekhez a pályázatokhoz. A vízügyi tervezés munkánk jelentős részét teszik ki, így az engedélyeztetés mellett az ITVT készítésre is nagy hangsúlyt fektetünk. 

Korábbi referenciamunkáink közé sorolhatjuk az alábbi tervek megvalósítását:

 • Konyár Község ITVT elkészítése;
 • Lesencetomaj Község ITVT elkészítése.

A fenti vízgazdálkodási tervek létrehozásán túl jelenleg további nyolc megbízással rendelkezünk. Fontos, hogy a dokumentum minden lényeges információt tartalmazzon, és közérthető megfogalmazással készüljön. Ennek figyelembevételével, megértésével az adott területi önkormányzatnak el kell fogadnia és iránymutatásként kell, hogy tekintsen rá a jövőben.

Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv teljes körű készítése
Az adatgyűjtés során mind a föld feletti, mind az alatti vizet részletesen dokumentálni kell

Általános feladataink közé tartozik:

 • azon ismeretek és alapdokumentációk beszerzése, amelyek valamilyen módon összefüggenek a település vízgazdálkodásával;
 • egyeztetés azokkal a szervezetekkel (VIZIG, önkormányzat, TVT, víziközmű szolgáltatók);
 • a vízgazdálkodással összefüggő elemek kiemelése a kapott dokumentációkból, ezen információk összegzése, kivonatolása;
 • azon területfejlesztési elképzelések összegyűjtése, amelyek hatással lehetnek a település vízgazdálkodására;
 • az értékelés során számba vett kölcsönhatások, kapcsolatok, pozitív és negatív hatások, esetleges ellentmondások feltárása;
 • elsődleges fontosságot élvező közbenjárások megállapítása ajánlások megfogalmazásával;
 • a kapott információk, adatok, előírások és korlátozások térképen történő ábrázolása.

Hogyan épül fel egy Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv?


 1. Az aktuális állapot részletes leírása: Tartalmazza azokat a meghatározó információkat és adatokat, amelyek összefüggésben vannak a település vízgazdálkodásával, mint például a domborzat, a (hidro)meteorológiai adottságok, a vízgazdálkodási környezet, a vízrajzi leírás/elhelyezkedés a vízgyűjtőn, monitoring állomások (felszín alatti és feletti vizek, aszály mérésére), ivóvízellátás és védelem, szennyvízkezelés, csapadékvízkezelés, termál és fürdővíz gazdálkodás, valamint a településre jellegzetes adatok és hatást gyakorló tevékenységek. Ide tartozik még az árvízvédelem, a sík- és dombvidéki vízrendezés, a vízelosztás és vízvisszatartás, a vízminőség, illetve a vizes élőhelyek védelme.
 2. A szabályozás keretei, előírások és kötelességek: A településfejlesztési célok helyi fejlesztéseken alapulnak, de figyelembe veszik a tervezett járási, megyei és országos intézkedéseket is, így ezek befolyásolhatják a település vízgazdálkodását. A rendezési és fejlesztési tervek általában tartalmaznak vízgazdálkodási fejezeteket, de azok struktúrája nem egységes, és néha különböző tervezési egységekhez kapcsolódik, ezért van szükség egy kompakt összefoglalásra. Ebből kifolyólag tartalmazza az országos, a megyei és a területi fejlesztési terveket, a szakpolitikai kötelezettségeket, különböző vízgazdálkodási tervek érintettségét (vízgyűjtő, nagyvíz, árvíz esetén), és kárelhárítási terveket. Említést kell érdemeljen még a klímaváltozás hatásai és az ehhez történő területi alkalmazkodás, valamint az ezzel összefüggő vízgazdálkodási kötelezettségek.
 3. Azon célok, feladatok és stratégiák megfogalmazása, amelyek a településfejlesztés vízgazdálkodásához kapcsolódnak: A korábban feltárt és összegyűjtött adathalmazok rendszerezésével meghatározásra kerülnek azok az összefüggések, amelyek érinthetik és befolyással lehetnek a vízgazdálkodási célokra vagy feladatokra. Ezek segítséget nyújtanak az integrált vízgazdálkodási szempontok, kötelezettségek és előnyök érvényesítésében, csakúgy mint a jelenlegi állapotértékelés, a jövőbeli célkitűzések meghatározása, a fejlesztendő területek beazonosítása, a projektelőkészítés programjaira, a feladatok optimális sorrendjének kialakítása és egymásra hatása, a közös vízgyűjtő területén lévő települések összehangolása, illetve a megvalósítás folyamatának nyomon követése, felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása.

Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv
A természetes vizektől kezdve, a rekreációs célú víztesteken át a szennyvízülepítőkig minden vízzel kapcsolatos adat feljegyzésre kerül

A csapadékvíz hatékonyabb elvezetése, ha fejlődik a település


Az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv mellett hasonlóan lényeges a Települési Vízgazdálkodási Terv megléte is, ugyanis a kettő két különböző dokumentációt takar. Ez utóbbi lényege, hogy az adott települések felkészülten nézzenek elébe a társadalmi és környezeti változásoknak, miközben vízgazdálkodásuk hatékony fejlesztéseken megy keresztül. Ennek sikeressége abban rejlik, hogy milyen megoldások kerülnek alkalmazásra, hiszen a vízgazdálkodás egy komplex rendszer, ami magába foglalja a környezetvédelmet, az ipart, a mezőgazdaságot, a lakhatást, valamint a meglévő infrastruktúrát és annak későbbi fejlesztéseinek összehangolását.

A TVT megalkotásával a települést érintő kérdések és a fejlődés által létrejött/létrejövő kölcsönhatások egy alapdokumentumba kerülnek, amelyet a későbbi projektek során értékes információforrásként és/vagy kárelhárítási tervként alkalmaz az illetékes önkormányzat. Ahogyan a település időről időre fejlődik, úgy a vízgazdálkodásnak is ehhez kell alkalmazkodnia, például a csapadékvíz elvezetés hatékonyságának növelésével. Ez nem csupán egyéni probléma lehet, hiszen a közterületeken ugyanúgy megoldást kell találni rá, amelyhez részletes és szigorú vízjogi szabályozást kell szem előtt tartani. Az ehhez szükséges rendszerek és létesítmények mindegyike engedélyköteles, ezért ajánlott szakértői segítséget kérni mind a tervezet elkészítéséhez, mind pedig a kivitelezés során.

A Tender Terv Kft.-nél értékes szakmai múlttal és több éves gyakorlattal készítjük el a tervezeteket és dokumentációkat, legyen szükség Területi Vízgazdálkodási Tervre, Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv megírására vagy csapadékvíz elvezetési tervre.

Vegye fel velünk a kapcsolatot és kérje segítségünket a tervezésben vagy megvalósításban!

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása