KÚTFÚRÁS

Társaságunk vállalja sekély és mélyfúrású kutak kivitelezését, valamint a megvalósuláshoz szükséges tervek elkészítését az alábbiakban részletezett feladatok elvégzésével.

A fúrt kút létesítésének első, és egyik legfontosabb lépése a kút helyének meghatározása, kitűzése. Szakemberrel meg kell nézni a területet, ahová a fúrt kút elhelyezésre kerülne. A felszín alatti víz kitermelésére szolgáló kutak tervezésének, létesítésének és üzemeltetésének gazdaságos megoldásához azok a hidraulikai jellemzők vezetnek, amelyek a vízadó rétegben és a kúton keresztül kialakult vízmozgást meghatározzák. A kútfúrás során létrehozott kutak célja, hogy a körülöttük elhelyezkedő vízadó rétegből a kútban létesített leszívás hatására a vizet összegyűjtsék, de úgy, hogy a körülöttük lévő talaj kimosódását és beomlását megakadályozzák. Az, hogy egy kútból mennyi víz kerülhet kivételre két alapvető dologtól függ: a vízadó réteg fizikai tulajdonságaitól és méretétől, valamint a kút méretétől és szerkezeti kialakításától.

Ahhoz, hogy egy mélyfúrású kút előírások szerint megvalósulhasson az alábbiakban részletezett feladatokat kell elvégezni.

Tervezés

A kút tervezése során hidraulikai szempontból is meg kell vizsgálni, hogy a kút körül elhelyezkedő vízadó talajban, a kút szűrőszerkezetén át és a kútban milyen vízmozgások alakulhatnak ki. A vízfelhasználások kielégítésére a leggyakrabban alkalmazott vízbeszerzési megoldás a kút létesítése. A kút építéséhez legelső feladat a kúttervezés.

A kút tervezésének kiinduló adatai:

A vízigények meghatározására szakirodalmi adatok, rendelettel szabályozott normatívák és a termelői igények az irányadók. A vízfelhasználás jellegéből adódóan tudható a vízminőségi igény is.

A kút tervezéséhez szükséges dokumentumok:

A tervezés folyamatában meg kell határozni, hogy az igényeinket milyen kút fogja kielégíteni. Ehhez szükséges a vízbeszerzési terv elkészítése, mely a tervezési munka részét képezi. A tervező a vízigények ismeretében elkészíti a vízbeszerzési vagy hidrogeológiai szakvéleményt a tervezési környezet vízföldtani adatai és a környezetben ismert kutak paraméterei alapján.
A szakvélemény javaslatot ad, hogy milyen kút kerüljön megtervezésre a megfogalmazott vízigények kielégítésére. Adathiányos területeken a tervező javasolhat próbafúrás megvalósítását, melynek adatai alapján készül el a vízbeszerzési szakvélemény.
A kút műszaki tervezése a vízbeszerzési szakvélemény alapján történik.

A kútterv tartalma:

Engedélyeztetés a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál történik.

Olyan kutak esetében, amikor nem állnak rendelkezésre adatok, tervek és engedélyek, akkor állapotfelmérés és kútvizsgálatok alapján állapotterv készítendő, amelyre fennmaradási engedély kapható.

Kútfúrás

Építési munkát csak a létesítési vízjogi engedély birtokában lehet megkezdeni. Társaságunk új építésű kutakat készít, különböző mélységben. Egészen a sekély mélységtől a 150 méteres mélységig. Alapvetően kétféle technológiával készítjük a kutakat.

Vert kút vagy Norton kút: ennek lényege, hogy egy hosszú, lyukakkal ellátott csövet a talajvíz szintjébe levernek, a lyukakon át telítődik vízzel, amely közvetlenül kitermelhető. Hátránya, hogy vízhozama kicsi, és nem tisztítható. Az ilyen kút vize csak akkor megfelelő, ha a talajvíz nem szennyezett.

Mélységi kutak

A mélyebb vízrétegeket hasznosító fúrt kutak készítése jóval költségesebb, mint a talajvizes kutaké, mert legalább 50–100 m mélységből hozzák fel a vizet. Az ilyen kutakból lehet általában nagyobb mennyiségű és jobb minőségű vizet kinyerni.

Technológia:

Vízöblítéses fúrást alkalmazunk, mely során a fúráshoz alkalmazott vizet, majdnem teljes egészében, a fúráshoz visszanyerjük. Új fúrású, úgynevezett kétrakatos kutakat készítünk, különböző átmérőjű béléscsővel, szűrővel és szűrőkaviccsal, talplezárással.

Az öblítéses kútépítés folyamata

A vízkutak fúrása, létesítése komoly felkészültséget, szaktudást és tapasztalatot igényel. A nem megfelelő módon előkészített, épített és beüzemelt kutak rövid idő alatt használhatatlanná válnak. Nagyon lényeges, hogy a kút üzemelése során homokmentes vizet szolgáltasson. A homokos, szemcsés víz rongálja a szivattyút. A homokos víz alkalmatlan bármilyen felhasználásra, a homokos víz kezelése nehézkes és drága. A kutak homokolását legtöbb esetben a rosszul megválasztott kútszerkezet okozza., illetve a másik ok lehet az úgynevezett homokolási határ túllépése.

A kút elkészülte után, az előírás szerinti vizsgálatokat el kell végezni, és az engedélyben rögzített adatszolgáltatást meg kell tenni. A szükséges vízvizsgálatot akkreditált laboratóriumban kell végeztetni.

A kutat a végleges kútfej lezárásáig úgy kell zárni, hogy a kútba semmiféle anyag ne kerülhessen. A végleges kútfej kialakítás és vízgépészeti szerelvényezés után a kútra üzemeltetési vízjogi engedélyt kell kérni.

Az elkészült kutat üzemeltetési előírással, megvalósulási dokumentációval és kivitelezői nyilatkozattal adjuk át. Igény esetén elvégezzük a kút beüzemelését, a szivattyú, vagy házivízmű telepítését is.

 

kútfúrás ajánlatkérés

 

Adatvédelmi tájékoztató