E-építési napló

 

A kivitelezési feladatokat végző cégek munkájuk során számtalan jogszabálynak és törvénynek kötelesek megfelelni, melyek közös célja a munkálatok biztonságának fenntartása és ellenőrizhetőségének megteremtése. Az egyik ilyen szabályozás az építési napló illetve az e-építési napló vezetése, mely feladat teljesítésében, illetve annak átvállalásával nyújt segítséget cégünk, ezzel is megkönnyítve Ön és munkatársai mindennapi munkáját!

 

Mi az építési napló és az e-építési napló? Mi a különbség a kettő között?


Építési napló

Az építési napló papír alapú dokumentum, melyben a kivitelezés során fennálló és az alatt felmerülő helyzetek, a kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig történő események és addig keletkezett információk kerülnek rögzítésre! Mivel az építési napló szinte minden, a kivitelezéssel kapcsolatos információt tartalmaz, bármely probléma felmerülése esetén, akár peres eljárásban is döntő bizonyítékként szolgálhat, ezért az építési napló vezetése elengedhetetlen és kötelező is minden kivitelező cég számára!

E-építési napló

Az e-építési napló, vagyis az elektronikus építési napló tartalmában megegyezik a korábbi papír alapú építési naplóval, a különbség abban jelentkezik, hogy míg utóbbi elektronikus formában vezetett, addig előbbi papír alapon, kézzel írva jön létre. Az elektronikus építési napló 2013. október 1-től került bevezetésre, ezért azoknál a beruházásoknál melyek ez után indultak (néhány kivételt leszámítva) már csak elektronikus napló vezetése lehetséges! Az e-építési napló vezetésével a papír alapon történő dokumentálást felváltotta az internet alapú felületen történő rögzítés.

Mindkét esetben az építési napló vezetésének szabályairól a 191/2009. (IX. 15.) „Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről” című jogszabály rendelkezik.

 

Mit tartalmaz az építési napló?


Az évek során az építési napló formája, tartalma folyamatosan változott mindig az aktuális jogszabályi keretekhez igazodva. Tartalma az alapvető információkon kívül nagyon sok mindent, a kivitelezés kezdetétől, annak végéig felmerülő valamennyi helyzetet, történést, keletkező információt magában foglal, úgy mint:


Tartalmazhat továbbá eseti bejegyzéseket:


Az építési napló kötelező mellékleteket, engedélyeket, tervrajzokat is tartalmaz, ilyen a(z):

 

Ajánlatkérés

 

Építési napló vezetése mikor kötelező?


Azt, hogy az építési napló vezetése mikor kötelező és kinek, a 191/2009. (IX.15) Kormányrendelet V. fejezete határozza meg. Ennek értelmében kötelező építési naplót vezetni minden olyan építőipari kivitelezési munkáról, amely

Ennek alapján nem nehéz eldönteni, de talán még így is merülhetnek fel kétségek, hogy az építési napló vezetése mikor kötelező. Ebben az esetben érdemes szakembert felkeresni, aki választ adhat kérdéseinkre, így elkerülve a nem megfelelő tájékozódás következtében kapott bírságokat.

Amennyiben a beruházás mégsem köteles az építési napló vezetésére, a vállalkozó mégis dönthet úgy, hogy vezetni akarja azt, ezzel elősegítve a kivitelezés során felmerülő esetleges vitás kérdések tisztázását.

 

Mely építménytípusoknál kötelező az építési napló vezetése?

Az építési napló vezetése a 191/2009. (IX.15) Kormányrendelet alapján azon építmények esetébe szükséges melyek:

 • víziközmű és vízgazdálkodási építményeket,
 • ipari építményeket,
 • a hírközlési építményeket,
 • honvédelmi és katonai építményeket,
 • közlekedési építményeket,
 • illetve az atomenergia alkalmazására szolgáló és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményeket.

Sajátos építmények esetében az elektronikus építési napló vezetési kötelezettség kezdete víziközmű esetén 2014. július 1, katonai építményeknél 2014. október 1., közlekedési és hírközlési építmények esetében 2015. január 1, és március 1, míg  atomenergia és bányafelügyeleti építmények esetén 2016. október 1.

 

Elektronikus építési napló elindításának alapvető lépései


 1. Belépés az elektronikus építési napló alkalmazásába, melyet még a kivitelezési munkálatok előtt meg kell tenni! Ezt a www.e-epites.hu oldalon teheti meg, vagy mobiltelefonra letöltve az e-építési napló android vagy ios alkalmazást!
 2. A saját adatok rögzítése a rendszerben, amíg ez nem történik meg, addig nem lehet továbblépni és további adatokat bevinni!
 3. Elektronikus építési napló készenlétbe helyezése.
 4. Elektronikus főnapló megnyitása az építtető vagy meghatalmazottja által.
 5. A kivitelezői szerződés feltöltése a főnaplóba.
 6. Szerepkörök kiosztása és elfogadása a főnaplóban, ilyen szerepkörök az építtető, kivitelező, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr, tervezői művezető, építész tervező, beruházás lebonyolító stb.
 7. Munkaterület átadása és elfogadása.
 8. E-alnapló megnyitása és annak vezetése, napi bejelentések készítése, mely csak akkor lehetséges, ha megtörtént a munkaterület átadása.
 9. Eseti bejegyzés írása, melyet bármely szerepkörrel rendelkező felhasználó rögzíthet.
 10. Offline jelentés készítése, melyhez általános nyomtatványkitöltő program és egy sablon letöltése szükséges. A elektronikus építési napló vezetéséhez fontos a folyamatos internetkapcsolat megléte. Ha ez valamilyen okból mégsem áll fenn, lehetőség van offline vezetni a naplót, azonban az offline készített anyagot 3 napon belül fel kell tölteni a rendszerbe és csak napi jelentést és eseti bejegyzéseket készíthetünk ilyen módon.
 11. Mellékletek feltöltése, melyek lehetnek hatósági naplók, teljesítésigazolások, nyilatkozatok, stb.
 12. Munkaterület visszaadása és végül az e-napló lezárása. Visszaadás során a kivitelező adja vissza a munkaterületet annak, akitől átvette. Zárás során először az al és főnapló kerül zárásra és csak ezután lehetséges az e-napló zárása. Fontos, hogy a naplót csak az zárhatja le, aki készenlétbe helyezte!

Legfontosabb tudnivalók az e-építési napló vezetésével kapcsolatban!


 

A felelős műszaki vezető fontossága

A felelős műszaki vezető a kivitelezői oldalt képviseli, tevékenysége kamarai jogosultsághoz kötött, ezért a szerepkör kiosztásához a kamarai névjegyzéki szám megadása kötelező!

A felelős műszaki vezető feladata szerteágazó, a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet által meghatározott, miszerint betekinthet és bejegyzést tehet a naplóba, dokumentumokat tölthet fel oda, ha arra engedélyt kapott, továbbá az ő feladata többek között:


A felelős műszaki vezető munkája zárásaként köteles felelős műszaki vezetői nyilatkozatot tenni, melyben nyilatkozik arról, hogy:

 

Műszaki ellenőr feladata és szerepköre

Műszaki ellenőr a felelős műszaki vezetővel ellentétben a megbízói oldalt erősíti, alkalmazása az építkezések jelentős részénél már kötelező bár ezt kevesen tudják. A műszaki ellenőr az építtető/megbízó megbízásából jár el és legfőbb feladata a kivitelezés ellenőrzése, mely során nem csak a jogszabályoknak való megfelelőséget, de az építkezés minőségét is megvizsgálja.

A műszaki ellenőr az építtetőt képviseli az építkezés helyszínén, célja a jogszabályok, szabványok, előírások és szerződésben foglaltak betartatása a kivitelezés során.

Azt, hogy mikor kötelező műszaki ellenőr alkalmazása a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet szabályozza. Ajánlott figyelni rá hogy nem minden műszaki ellenőr rendelkezik minden szakmai jogosultsággal, ezért fontos hogy ellenőrizzük, hogy az általunk választott ellenőr jogosult-e az általunk tervezett beruházás ellenőrzésére. Erről a területi kamarák névjegyzékében tájékozódhatunk, ahol minden műszaki ellenőr jogosultságát megtalálhatjuk!

A műszaki ellenőr pontos feladatkörét a felek közösen határozzák meg, általánosan a legfőbb feladatai közé tartozik:

Fontos tudni, hogy egyes feladatokat összeférhetetlenek, ezért műszaki ellenőr nem végezhet felelős műszaki vezetői, műszaki szakértői, anyagbeszállítói és kivitelezői tevékenységet egy kivitelezési munkán belül!

Műszaki ellenőr alkalmazása ajánlatos lehet abban az esetben is, amikor az nem lenne kötelező, hiszen ő az, aki folyamatosan figyelemmel kíséri a kivitelezést és hogy az a jogszabályoknak, szabványoknak, szerződéseknek és kivitelezési dokumentációnak megfelelően zajlik-e.

 

Mi történik, ha nincs építési napló?

Mint minden törvény, rendelet és szabályozás esetén, az építési napló elmulasztása is negatív következményeket vonhat maga után. Az építési napló vezetésének elmulasztása esetén nem kezdődhet meg az építkezés! Amennyiben ez mégis megtörténne, az építési napló hiánya súlyos bírságokat von maga után, így építtetők esetén 80.000-200.000 Ft, kivitelezők esetén 200.000- 1.500.000 Ft  bírságot is jelenthet, ha elmulasztja az e-építési napló vezetését! Ezért is érdemes nagy hangsúlyt fektetni az építési napló pontos vezetésére, mindamellett, hogy megléte és folyamatos vezetése esetén a kivitelezés további szereplőinek munkáját is segítjük, megvédhetjük vele magunkat egy esetleges vitás kérdés esetén!

Cégünk célja az építési napló vezetésének átvállalása és ezzel munkatársai munkájának megkönnyítése a szabályok maximális betartása mellett. Segítünk az építési napló megnyitásában, vezetésében, napi jelentések és bejegyzések készítésében és az építési napló lezárásában egyaránt, mindezzel biztosítva a folyamatos, akadálymentes ügyintézést! Amennyiben kérdése merült fel keressen minket elérhetőségeinken!

 

 

Ajánlatkérés

 

Adatvédelmi tájékoztató